◄index

DICŢIONAR DE TERMENI

  A   B   C   D   E    F   G   H   I - Î   J   L   M   N   O   P   R   S   Ş   T - Ţ   U   V   W   X   Y   Z
                  
                             A

Absorbţia luminii
Fenomenul de diminuare a energiei luminoase atunci când trece printr-un strat de apã. O parte din aceastã luminã se reflectã la suprafaţa liberã a apei, o altã parte este absorbitã şi transformatã în caldurã, iar altã parte este difuzatã de cãtre moleculele de apã şi de particulele solide aflate în suspensie. Spectrul solar pune în evidenţã existenţa celor şapte culori fundamentale (violet, indigo, albastru, verde, galben, portocaliu şi roşu). Culorile sunt absorbite în mod diferit de apã, în funcţie de adâncimea apei şi anume: indigo 5 m, violet 35 m, albastru 80 m, verde 60 m, galben 20 m, portocaliu 10 m, roşu 6m.

Accident de scufundare
Accident specific acestei activităţi. În timpul efectuării de scufundări, scafandrii sunt supuşi în permanenţă apariţiei unui accident de scufundare. Accidentele de scufundare pot fi clasificate în patru mari grupe:
                                        - accidente fizico-mecanice (suprapresiune pulmonara, barotraumatismele şi colicile
scafandrilor, datorate efectelor mecanice ale presiunii;
                                        - accidente biofizice (de decompresie), datorate efectelor biofizice ale presiunii;
                                        - accidente biochimice (narcoza azotului, criza hiperoxicã, intoxicaţia cu bioxid de carbon şi hipoxia
) datorate efectelor biochimice ale presiunii;
                                        - alte accidente (hipotermia şi înecul). Accidentele de scufundare se datoresc, cel mai des, necunoaşterii efectelor presiunii asupra organismului uman şi a regulilor de scufundare ce se desprind din aceste efecte, cunoaşterii insuficiente a echipamentului propriu de scufundare, inprovizaţiilor de echipament şi procedee, supraestimãrii posibilitãţilor de care se dispune în timpul efectuãrii scufundãrilor, necunoaşterii mediului acvatic, precum şi lipsei de exerciţiu şi antrenement.

Adâncimea scufundãrii
Reprezintã adâncimea maximã atinsã în timpul scufundãrii, rotunjitã la un multiplu de trei metri imediat superior.

Aer
Aerul este utilizat de către scafandrul autonom pentru respiraţia sub apă şi livrat de aparatul de scufundare în circuit deschis. Aerul utilizat în scufundare este aerul atmosferic comprimat în buteliile aparatului de respirat sub apă cu ajutorul unui compresor. Aerul atmosferic este un amestec natural de gaze a cărui compoziţie este următoarea:
                                      - oxigen (O2): 20,93 % ;
                                      - azot (N2): 78,10 % ;
                                      - argon (Ar): 0,9325 % ;
                                      - bioxid de carbon (CO2): 0,01 % ;
                                      - hidrogen (H2): 0,0018 % ;
                                      - neon (Ne): 0,0005 % ;
                                      - kripton (Kr): 0,0001 % ;
                                      - xenon (Xe): 0,000009 %.
Aerul mai poate conţine vapori de apă, vapori de ulei, oxid de carbon, praf, bioxid de sulf, hidrogen sulfurat, bacterii etc. Nu are miros, gust sau culoare.

Air liftDragă absorbantă

Aliniator de ţevi
Utilaj special utilizat în scufundarea profesională pentru alinierea, poziţionarea şi sudarea în mediu hiperbar uscat a conductelor petroliere submarine offshore.

Amestec respirator
Compoziţie gazoasă omogenă alcatuită din unul sau mai multe gaze neutre şi oxigen utilizate cu diverse aparate autonome de respirat sub apă. Amestecurile respiratorii pot fi binare (NITROX - N2/O2, HELIOX - He/O2, HIDROX - H2/O2) sau ternare (N2/He/O2, Ne/He/O2). Aerul este considerat a fi un amestec respirator binar.

Analizor de gaze
Aparat cu ajutorul căruia se determină presiunea parţială sau procentajul unui anumit gaz dintr-un amestec respirator. Analizoarele de gaze cele mai des folosite sunt analizoarele de oxigen şi analizoarele de bioxid de carbon.
 

Anoxie
Lipsa de oxigen în amestecul respirator. Anoxia se poate produce datoritã fie reducerii debitului sanguin, fie scãderii capacitãţii hemoglobinei de a transporta oxigen.

Aparat de filmat subacvatic
Aparat optic pentru captarea imaginilor cinematografice subacvatice. Aparatul poate fi o cameră de filmat obişnuită introdus într-o carcasă etanşe rezistentă la presiune exterioară, sau cameră special concepută şi realizată pentru filmări subacvatice. Carcasa poate fi costruită din plexiglas, aluminiu sau fibră de sticlă.

Aparat de fotografiat subacvatic
Aparat optic pentru captarea imaginilor fotografice subacvatice. Aparatul de fotografiat poate fi un aparat special construit în acest scop, cu mecanisme şi obiective concepute în concordanţã cu condiţiile subacvatice, sau un aparat obişnuit introdus într-o carcasã etanşe.

Aparat autonom de respirat subacvatic
Dispozitiv respirator utilizat în scufundare având propria rezervâ de gaz respirator fiind independent de orice alimentare de la suprafaţă. Aparatele autonome pot fi de mai multe tipuri (în circuit deschis, în circuit semiînchis sau în circuit închis).

Apã (H2O)
Sustanţã ce se aflâ în mare cantitate pe planetã mai mult în stare lichidã. Apa mãrilor şi oceanelor acoperã suprafaţa planetei în proporţie de 70%. Densitatea medie a apei este de 1036 kg/m³. În aplicaţiile practice specifice scufundãrii, apa este consideratã un lichid practic incompresibil.

Apnee
Oprirea voluntară a respiraţiei. Scufundarea în apnee se practica din cele mai vechi timpuri.

Arheologie submarină
Parte a arheologiei ce are ca obiect descoperirea şi studierea relicvelor istoruce aflate sub apă. Arheologia submarină utilizează metode speciale de localizare, identificare, recuperare şi conservare a relicvelor subacvatice.

Atenuator de zgomot
Instalaţie pentru reducerea nivelului de zgomot produs de gazele ce ies dintr-o conductă de înaltă presiune alcătuit de obicei dintr-o materie poroasă aflată pe orificiul de ieşire. Atenuatorul de zgomot este folosit cu precădere în camere hiperbare şi în turele de scufundare.

Atmosferã
Start de aer care înconjoarã globul terestru numit şi atmosferã terestrã. Acest start de aer, exercitã la suprafaţa Pãmântului o presiune atmosfericã.

Azot (N2)
Azotul este principalul component al aerului. Densitatea azotului este de 1,25049 g/l.

                                                                                                                                                                                                la titlu
B

Back-Pack                                                                                                                                                                                                  
Suport pentru fixarea buteliilor pe spatele scafandrului. Back-Pack-ul clasic este alcãtuit din douã curele rezistente şi reglabile şi dintr-o curea care se trece printre picioare. Se mai numeşte şi raniţã. Back-Pack-ul modern este un suport anatomic, mai confortabil şi mai stabil, ce asigurã o mai bunã fixare a buteliilor pe spatele scafandrului.

Balon subacvatic
Accesoriu al echipamentului de scufundare destinat ridicãrii de obiecte grele cãtre suprafaţa apei. Balonul subacvatic este un sac realizat din material impermeabil, deschis la partea inferioarã şi umplut cu aer. Balonul subacvatic este confecţionat din pânzã cauciucatã şi este prevãzut cu un sistem de chingi pentru prinderea obiectelor.

Bar
Unitate de mãsurã a presiunii utilizatã în practica scufundãrii.
                                      1 bar =1 daN/cm² =100 000 N/m² =100 000 Pa.

Barjă
Navă cu fund plat utilizată în lucrările subacvatice offshore. Barjele pot fi dotate cu macarale, instalaţie de ancorare, echipamente de scufundare, platformă pentru elicoptere etc.

Barocameră Cameră hiperbară

Barotraumatism
Accident de scufundare datorat efectelor mecanice ale presiunii. Barotraumatismul afecteazã zona plãmânilor şi a cavitãţilor pneumatice (urechea medie şi sinusurile) precum şi tubul digestiv. Barotraumatismul este cauzat de variaţiile de volum ale gazelor aflate în cavitãţile organismului, determinate de variaţiile de presiune.

Başă suplă
Recipient elastic confecţionat din pânză cauciucată utilizat în sistemele de recuperare a gazelor din sistemele de scufundare la mare adâncime, ce permite unui compresor spacial să aspire gazul de la presiune atmosferică.

Baterie(rack)
Ansamblu de douã sau trei butelii puse împreunã pentru a alcãtui o rezervã mai mare de amestec respirator.

Baticorometru
Aparat pentru măsurarea eficienţei protecţiei catodice de la instalaţiile subacvatice.

Bell-man
Scafandru aflat în turela de scufundare ce execută manevrele din turelă asigurând securitatea scafandrilor din apă, intervenind numai în caz de urgenţă. Este şeful echipei de scafandrii care coboară din turelă.

Bend
Termen introdus de anul 1894 de Lorrain Smith pentru a defini artralgiile care dau o atitudine curbată muncitorilor chesonieri care la acea vreme erau in majoritate greci, de unde "grecian bends" sau simplu "bends". Bendurile apar, în general, imediat după executarea unei decompresii necorespunzătoare şi se manifestă prin dureri localizate la nivelul uneia sau mai multor articulaţii (genunchi, umăr, cot) sau inserţii musculare peri-articulare.

Beţia adâncurilor → narcoza azotului

Bioxid de carbon (CO2)
Bioxidul de carbon este rezultat în urma proceselor metabolice din organism fiind eliminat prin expiraţie. Bioxidul de carbon controlează procesul respirator prin stimularea centrului respirator. Are densitatea de 1,98 g/l.

Black-light (Lumină neagră)
Tehnică de inspectare nedistructivă subacvatică a cordoanelor de sudură ce foloseşte o sursă de radiaţie ultravioletă şi o substanţă fluorescentă specială.

Bloc de butelii
Ansamblu de două sau trei butelii unite între ele cu scopul sporirii rezervei de gaz respirator.

Blowing-up (Urcare în balon)
Urcare  foarte rapidă către suprafaţă a unui scafandru echipat cu echipament greu de scufundare ca urmare a defectării alimentării cu aer a costumului cu volum variabil precum şi a destinderii gazului aflat în acesta. 

Boala de decompresie (boala de cheson)
Afecţiune ce survine datorită formării de bule de gaz în ţesuturile organismului scafandrului ca urmare a executării unei decompresii prea rapide.

Bosaj
Sistem de egalizare a presiunii din urechi aflat în dreptul nasului la vizorul de scufundare. Bosajul permite strângerea nărilor din exteriorul vizorului cu mâna în vederea efectuării echilibrării presiunii din urechea medie cu presiunea mediului acvatic.

Bulă
Forma sub care aerul comprimat respirat de scafandri iese spre suprafaţă. 

Busolă submersibilă
Piesă a echipamentului de scufundare autonomă utilizată de scafandri pentru orientare sub apă.

Butelie
Componentă a aparatului autonom de respirat sub apă. Butelia este un recipient de înaltă presiune utilizat pentru stocarea aerului comprimat. Buteliile sunt fabricate din oţel, aluminiu, aliaje de titan sau fibre de carbon şi pot fi de mai multe feluri : butelii de scufundare, butelii de securitate şi butelii de stocaj. Buteliile de scufundare sunt încărcate cu are comprimat la presiunea de 150...200 bar, iar volumul lor interior poate fi de 10...12 l sau mai mult. Buteliile de securitate sunt purtate de către scafandri împreună cu buteliile de scufundare ca rezervă de aer comprimat dar au un volum interior de cca.3 l. Buteliile de stocaj sunt bulelii de mare capacitate, de 40...50 litri, care pot fi încărcate cu aer la presiunea de 200...300 bar. Buteliile de scufundare şi cele de securitate se pot încărca şi de la butelii de stocaj.

                                                                                       
                                                                                                                                                                                               la titlu

C

Cablu ombilical → ombilical

Cabluri-ghid
Cabluri metalice ce servesc la ghidarea turelei de scufundare în timpul coborârii în apă sau urcării pe nava -suport.

Cagulã
Piesă componentă a costumului de scufundare ce are rolul de protecţie termică a capului.

Calce baritată
Compus granular format din hidroxid de calciu şi hidroxid de bariu. Calcea baritată are aceleaşi întrebuinţări ca şi calcea sodată dar are un preţ de cost mai ridicat.

Calce sodată
Compus granular constituit din hidroxid de calciu şi hidroxid de sodiu. Calcea sodată este utilizată în aparatele de respirat sub apă autonome în circuit semiînchis sau închis pentru reţinerea bioxidului de carbon.

Calculator de scufundare
Piesã de bazã a echipamentului de scufundare. Calculatorul de scufundare este un calculator multilevel conceput în special pentru scafandrii care efectueazã scufundãri cu decompresie. Poate fi capabil de 25 de funcţii diferite.

Cameră hiperbară
Incintă presurizabilă rezistentă la presiune în care se efectuează tratamentele diferitelor accidente de decompresie. Se mai numeşte şi cheson. Camera hiperbară poate fi monoloc sau multiloc.

Cameră submersibilă de decompresie
Cheson de scufundare prevăzut cu instalaţii necesare efectuării decompresiei în interior.

Cartuş epurator (epurator)
Canistră aflată în aparatele în circuit semiînchis sau închis ce conţine calce sodată prin care trece amestecul respirator expirat de scafandru pentru a fi filtrat.

Casă submarină
Instalaţie subacvatică montată pe fundul mării ce are ca scop asigurarea condiţiilor de viaţă şi lucru unei echipe de scafandrii aflată un timp îndelungat  în saturaţie la presiunea mediului ambiant.

Cască de scafandru
Componentă principală a echipamentului de scufundare profesională al cărei rol este de a asigura scafandrului alimentare cu amestec respirator, vizibilitate, comunicaţie cu suprafaţa şi protecţie a capului. Casca de scafandru ce face parte din echipamentul clasic se compune din vană de aer, supapă de evacuarea aerului, microfon, difuzor, sistem de etanşare pe costum, geam amovibil. Casca de scafandru ce face parte din echipamentul de scufundare modern are greutate mult redusă fiind fabricată din fibre de sticlă şi prevăzută cu o jupă din neopren pentru etanşare cu costumul.

Călăuzier
Persoană aflată la suprafaţă însărcinată cu asistenţa scafandrului care lucrează sub apă. Călăuzierul ţine legătura prin semnale pe ombilical pe care îl filează sau recuperează funcţie de solicitările scafandrului, sau prin intermediul telefonului. Călăuzierul are de asemenea în grijă şi funcţionarea utilajelor de la suprafaţă necesare efectării sub apă a lucrării de către scafandru. 

Câmp vizual
Unghiul care poate fi cuprins de scafandru cu privirea. Câmpul vizual este mult redus de refracţia apei şi de pãrţile laterale ale mãştii.

Ceas etanş de scufundare
Instrument esenţial al echipamentului de scufundare autonomă utilizat la cronometrarea timpului de scufundare, a timpilor de decompresie şi împreună cu profundimetrul, la calcularea vitezei de urcare către suprafaţa apei.

Centrală de linie
Instalaţie de filtrare şi lubrefiere a aerului introdus pe circuitele de presiune joasă ce face parte din sistemul de scufundare la mare adîncime. Aerul comprimat de presiune joasă este utilizat în sistemul de scufundare la mare adâncime pentru presurizarea chesoanelor de decompresie precum şi pentru funcţionarea vinciurilor turelei de scufundare.

Centrală de măsură şi control
Instalaţie utilizată în special în scufundarea de saturaţie pentru centralizarea informaţiilor primite de la instrumentele de măsură. Sunt analizaţi indicatorii de adâncime, temperatură, presiune parţială şi procentajul de oxigen şi dioxid de carbon.

Centrală hidraulică
Instalaţie emersă utilizată pentru acţionarea uneltelor hidraulice sub apă prin crearea de presiune înaltă uleiului pe care-l foloseşte. Centrala hidraulică este alcătuită din motor, pompă, racorduri şi conducte.

Centru hiperbar
Ansamblu complex de chesoane utilzat pentru efectuarea de diferite teste în domeniul hiperbar. Centrul hiperbar se compune în special din chesoane, hidrosferă (cheson umed), tablouri de măsură şi control, staţii de stocare a amestecurilor respiratorii, sistem de recuperare a gazelor etc.
             
Centură de lestare
Piesă de bază a echipamentului de scufundare folosită pentru contracararea flotabilităţii pozitive a costumului din neopren şi chiar a corpului scafandrului. Pe centura de lestare se pune lest format din mai multe greutăţi din plumb.

Check list (listă de control)
Tabel conţinînd verificările ce trebuie făcute înainte de efectuarea unei scufundări.

Cheie cu şocuri
Unealtă pentru lucrul sub apă acţionată hidraulic. Cheia cu şocuri este folosită pentru desfacerea sau strângerea de buloane sau piuliţe.

Cheson
Recipient etanş utilizat pentru efectuarea de scufundări simulate, teste, tratamentul bolilor de decompresie etc. Chesonul poate fi monoloc sau multiloc.

Chingă
Curea lată din nylon sau cauciuc utilizată la confecţionarea centurilor de lestare şi a harnaşamentului pentru prindera buteliilor şi a back-pack-ului.

Cioc de raţă
Supapă unisens din cauciuc amplasată la partea superioară a membranei detentorului cu un etaj, ce permite ieşirea aerului expirat la o suprapresiune mică evitându-se pătrunderea apei.

Circuit respirator
Traseu parcurs de amestecul respirator în aparatul autonom de respirat sub apă.

Clamp
Sistem de cuplare utilzat pentru cuplarea turelei de scufundare cu chesonul de decompresie. Clamp-ul este alcătuit din două semicercuri cu secţiune de formă specială articulate la un capăt iar la celălalt sunt prevăzute cu sistem de strângere.

Cod de semne
Sistem de semne vizuale care serveşte la transmiterea unui mesaj între doi scafandri aflaţi sub apă. Semnele constau din gesturi semnificative ce sunt necesare pentru desfăşurarea în siguranţă a scufundărilor.

Coeficient de scufundare succesivă (coeficient "C")
Indicator al gradului de suprasaturare a ţesuturilor organismului la terminarea decompresiei. Coeficintul "C" reprezintă raportul dintre tensiunea azotului dizolvat în ţesutul cu perioada de saturaţie de 120 minute, la presiunea corespunzătoare scufundării considerate şi tensiunea azotului dizolvat în acelaşi ţesut, la presiunea atmosferică. 

Coeficient de suprasaturare (raport critic de suprasaturare)
Valoare limită a raportului dintre presiunea gazului dizolvat şi presiunea ambiantă, de la care echilibrul instabil este rupt, apărând fenomenul de degajare cu formare de bule în sânge. Fiecare ţesut din organism are un coeficient propriu de suprasaturare.

Colicile scafandrilor
Accidente de scufundare cauzate de creşterea volumului gazelor conţinute în tubul digestiv în timpul ridicării către suprafaţa apei.

Compensare
Egalizarea presiunii din interiorul măştii de scufundare cu presiunea mediului exterior.

Compresie
Creştere a presiunii în recipiente etanşe ca butelii şi camere hiperbare. Compresia se realizează cu ajutorul compresoarelor speciale de înaltă presiune.

Compresor
Maşină pneumatică folosită pentru încărcarea cu aer a buteliilor de scufundare. Compresoarele pentru aer de înaltă presiune pot să ridice presiunea aerului în 3...4 trepte de compresie, până la presiunea de 200...300 bar. Compresoarele pot fi portabile, antrenate de motoare cu ardere internă sau fixe, antrenate de motoare electrice. Ungerea compresoarelor se face folosind numai uleiuri speciale, sintetice. Există şi compresoare seci, fără lubrefiere (cu membrană sau cu element din teflon). Aerul respirator utilizat în scufundare trebuie să fie curat, uscat şi filtrat astfel încât să nu conţină oxid de carbon, bioxid de carbon, ulei, apă şi alte impurităţi în cantităţi peste valorile indicate de normativele specializate. Normele BS EN 12921:1999 prevăd următoarele cantităţi maxime de impurităţi pentru aerul comprimat utilizat în scufundare:
                                        - oxid de carbon (CO) =15 ml/m³ (15 ppm) ;
                                        - bioxid de carbon (CO2) = 500 ml/m³ (500 pmm) ;
                                        - apă =25 mg/m³ pentru presiunea de 200 bar şi 300 bar (sc.man.) ;
                                        - ulei = 0,5 mg/m³.

Comunicaţii submarine
Sistem ce asigură legătura între două puncte aflate sub apă sau un punct subacvatic şi suprafaţa. Comunicaţiile submarine pot fi efectuate fie prin intermediul unor semnale fie utilizându-se un telefon cu fir sau cu ultrasunete.

Consolã
Piesã a echipamentului de scufundare ce permite gruparea a douã sau trei instrumente de scufundare.

Costum de scufundare
Piesă de bază a echipamentului de scufundare cu rol de a păstra căldura corpului prin limitarea pierderilor de căldură către mediul acvatic exterior. Costumul de scufundare poate fi umed sau uscat.

Criză hiperoxică (intoxicaţia cu oxigen)
Accident biochimic de scufundare ce se caracterizează prin manifestări asemănătoare crizei epileptice (convulsii violente şi pierderea cunoştinţei). Criza hiperoxică, denumită şi hiperoxie acută, se întâlneşte atunci când presiunea parţială a oxigenului din amestecul respirator este mai mare de 1,7 bar (sc.abs.).

Cuplare
Operaţie de unire a două recipiente etanşe presurizate sau nepresurizate (turelă-cheson, cheson-cheson. Etanşarea acestora se realizează cu ajutorul clamp-ului.

Curbă de securitate
Curbă limită reprezentată prin perechi de valori adâncime-timp ce caracterizează scufundările care nu necesită palierele impuse de un tabel de decompresie. Scufundările executate sub această curbă de securitate sunt scufundări care nu necesită o revenire la suprafaţă cu paliere de decompresie.

Cuţit de scafandru
Important accesoriu al echipamentului de scufundare. Poate fi folosit sub apă ca fierăstrău, şurubelniţă, levier precum şi pentru măsurare şi tăiere. Lama cuţitului poate avea diferite forme. Cuţitul de scufundare se poartă într-o teacă specială.

                                                                                                                                                                                             la titlu
D

Decodor
Aparat utilizat pentru a face inteligibilă vocea scafandrului atunci când se utilizează amestec respirator pe bază de heliu (HELIOX). Decodorul poate fi reglat în funcţie de adâncimea scufundării.

Decompresie
Scãderea presiunii de la valoarea adâncimii scufundãrii la valoarea presiunii atmosferice sau, pânã la valoarea presiunii palierului de decompresie. În practica scufundãrii autonome, decompresia se efectueazã în trepte sau opriri de decompresie din 3 în 3 metri.

Decompresimetru
Aparat portabil care indicã scafandrului, în funcţie de durata şi adâncimea scufundãrii, timpii de decompresie.Funcţie de principiul de funcţionare, decompresimetrul poate fi mecanic sau electronic.

Deflector
Piesă ce intră în componenţa unor aparate de respirat subacvatice. Deflectorul poate fi de interior şi de bule. Deflectorul de interior are rolul de a conduce jetul de gaz direct către gura scafandrului pentru a diminua efortul respirator, iar deflectorul de bule are rolul de a orienta bulele de gaz expirate către părţile laterale ale capului scafandrului.
  
Desaturare

Fenomenul de eliminare a azotului
(sau alt gaz neutru) din ţesuturi. Desaturarea are loc în mod invers fenomenului de saturare.

Deschidere tubarã voluntarã (D.T.V.)
Manevrã pentru echilibrarea urechii medii.

Detector de bule
Aparat utilizat pentru detectarea bulelor circulante din corpul scafandrilor în timpul decompresiei ce se efectuează în cheson. Detectorul de bule funcţionează pe baza efectului Doppler.

Detentor
Componentã a aparatului autonom de respirat sub apã conceput atât pentru a destinde aerul de la presiunea înaltã la care se aflã stocat în butelie, la presiunea corespunzãtoare adâncimii la care se aflã scafandrul, cât şi pentru a permite o respiraţie fãrã efort. Din punct de vedere constructiv existã detentoare cu un singur etaj (monobloc)
şi detentoare co douã etaje separate. Detentoarele cu douã etaje separate pot fi de mai multe tipuri, clasificarea lor fãcându-se dupã mai multe criterii cum ar fi:
                                       
dupã modul de funcţionare al primului etaj:
                                           - neechilibrat (necompensat);

                                           - echilibrat (compensat);
                                        ● dupã construcţia primului etaj:
                                           - cu membranã şi clapet;
                                           - cu piston clapet;
                                       
dupã construcţia etajului al doilea:
                                           - cu clapet amonte;
                                           - cu clapet aval;

Detentor de rezervã
Piesã de echipament ce reprezintã un etaj II racordat printr-un furtun mai lung la ieşirea de joasã presiune a etajului I al detentorului. Este ţinut de rezervã şi folosit în cazul defectãrii detentorului principal sau de un alt scafandru în caz de urgenţã.

Deversor
Aparat ce permite evacuarea controlată la exterior a gazelor dintr-o incintă hiperbară (turelă, cheson). Deversorul este alcătuit din următoarele părţi componente: corp, membrană elastică, pîrghii şi clapet compensat.  

Difuzia luminii
Fenomenul de dispersare a luminii datoritã suspensiilor aflate în masa apei. Difuzia luminii apare în special în apele tulburi cu vizibilitate redusã.

Difuzia gazelor
Rãspândirea moleculelor unui gaz printre moleculele altui gaz la amestecarea lor într-un recipient.

Dispozitiv de prehensiune
Sistem mecanic pentru prinderea turelei de scufundare şi cuplarea acesteia cu chesonul de decompresie. Dispozitivul de prehensiune este montat pe porticul sistemelor de scufundare la mare adâncime.

Distorsiunea imaginii
Fenomenul de deformare a imaginilor obiectelor sub apã datoritã indicelui de refracţie al apei care este foarte apropiat de indicii de refraţie ai ochiului. Obiectele aflate sub apã sunt vãzute de scafandru mai mari cu 1/3 faţã de dimensiunea realã şi la o distanţã redusã cu 1/4 faţã de distaţa realã.

Dizolvare
Fenomenul de absorbţie a unui gaz în lichidele (sânge) cu care vine în contact, datoritã gradientului de presiune dintre lichid şi mediul ambiant.

D-metru
Aparat pentru măsurarea grosimii metalului unei structuri subacvatice. D-metrul funcţionează cu ajutorul ultrasunetelor.

Dragă absorbantă
Utilaj pentru lucrul sub apă. Introducerea unui debit de aer printr-un furtun crează antrenarea unei cantităţi de mâl, nisip etc. Draga absorbantă se utilizează pentru degajarea structurilor submerse, la baraje hidrotehnice, arheologie submarină etc.

Durata fictivã
Suma timpului de majorare cu durata realã a scufundãrii succesive.

Durata scufundãrii
Intervalul de timp cuprins între momentul începerii scufundãrii şi momentul începerii urcãrii cãtre suprafaţa apei sau primul palier de decompresie.
                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                              la titlu
E

Echilibrare
Egalizarea presiunii între douã spaţii sau incinte aflate la presiuni diferite.

Echilibrarea urechilor
Operaţiunea de egalizare a presiunii din urechea medie cu presiunea exterioarã a apei prin trompa lui Eustache. Cele mai cunscute manevre de echilibrare a urechilor sunt: prin deglutiţie, Valsalva, Frenzel, "deschidere tubarã voluntarã"
(D.T.V.) şi
Toynbee. Sunt utilizate de asemenea şi alte metode ca Roydhouse, Edmonds sau Lawry ce folosesc combinaţii ale principalelor metode.

Echipament de scufundare
Totalitatea pieselor principale şi accesoriile pe care le poartã scafandrul pentru efectuarea scufundãrii. Echipamentul de scufundare diferã în funcţie de locul şi scopul scufundãri.

Efect Donald Duck
Deformaţie a fonaţiei datorită vorbirii într-o atmosferă hiperbară care conţine heliu. Efectul Donald Duck apare şi la presiune atmosferică. Denumirea provine de la utilizarea heliului pentru producerea vocii răţoiului Donald din filmele Walt Disney.

Efect tunel
Fenomen de îngustare a câmpului vizual ce apare datorită tulburărilor fiziologice în criza hiperoxică acută.

Efort respirator
Efortul ventilator efectuat în mod reflex de om (scafandru) pentru realizarea actului respirator. În mediul hiperbar efortul respirator este considerabil mai mare datorită creşterii presiunii amestecului respirat. Efortul respirator depinde de volumul, densitatea şi vâscozitatea gazului utilizat precum şi de rezistenţa căilor respiratorii. 

Embolie gazoasã
Accident de scufundare ce apare datoritã destinderii gazelor blocate în plãmâni peste limita de elasticitate a acestora, în timpul ridicãrii cãtre suprafaţa apei.

Epavă
Orice corp plutitor care s-a scufundat şi a fost abandonat pe fundul apei. Epavele pot fi de nave, submarine sau avioane, de dimensiuni şi vechimi diferite, aflate la mare sau mică adâncime.

Epurator de bioxid de carbon
Dispozitiv utilizat pentru reţinerea bioxidului de carbon din atmosfera chesoanelor de decompresie, turelei de scufundare, precum şi din aparatele autonome de respirat sub apă cu circuit semiînchis sau închis. Epuratorul se compune dintr-un cartuă epurator şi un ventilator. Cartuşul epurator conţine o substanţă absorbantă care poate fi calce sodată sau calce baritată.  

Etanşeitate
Caracreristicã a unui aparat, carcasã, costum etc. de a nu permite pãtrunderea apei în interiorul sãu.

                                                                                                                                                                                            la titlu
F

Filmare subacvatică
Activitate de înregistrare pe peliculă cinematografică a unor scene, imagini şi peisaje subacvatice. Aparatele de filmare subacvatică pot fi camere de filmat obişnuite introduse în carcase etanşe sau camere special realizate pentru filmări subacvatice. Imaginile subacvatice pot fi înregistrate şi pe bandă video. Camerele video subacvatice pot fi de asemenea camere obişnuite sau special concepute.  

Flash
Aparat subacvatic pentru iluminat ce produce sclipiri puternice de scurtã duratã. Flash-ul se ulilizeazã în special pentru fotografiere subacvaticã, dar şi pentru marcarea locului de intrare şi ieşire atunci când se efectueazã scufundãri de noapte.

Flexibil
Furtun din cauciuc de diferite secţiuni şi lungimi, de presiune înaltă, medie sau joasă, utilizat pentru transferul gazelor în instalaţii şi sisteme de scufundare la mare adâncime. Flexibilele sunt prevăzute la capete cu racorduri demontabile.

Flotabilitate
Proprietate a unui corp de a pluti, scufunda sau rãmâne în masa apei. Flotabilitatea este datã de diferenţa dintre forţa de împingere în sus (forţa arhimedicã)
şi greutatea corpului. Funcţie de mãrimea acestora, flotabilitatea poate fi negativã (greutate aparentã) când corpul se scufundã, pozitivã când corpul se ridicã la suprafaţa apei, sau nulã atunci când corpul rãmâne scufundat pe loc.

Fluier de semnalizare
Accesoriu al echhipamentului de scufundare ataşat la mecanismul de umflare al vestei de slvare. Este utilizat la suprafaţa apei atunci când scafandrii se despart accidental depãrtându-se de ambarcaţiune.

Fotografiere subacvatică
Activitate ce constă în fixarea pe peliculă fotografică a unor imagini, scene şi peisaje subacvatice. Aparatele de fotografiat pot fi aparate de fotografiat obişnuite montate în carcase speciale etanşe sau aparate special relizate.  

Frenzel
Manevrã pentru echilibrarea urechii medii ce permite insuflarea de aer cãtre trompa lui Eustache fãrã a efectua o expiraţie dinspre plãmâni. Manevra este independentã de respiraţie, scurtcicuitând aerul toracic la nivelul glotei.

                                                                                                                                                                                            la titlu
G

Geantã pentru echipament
Sac special dimensionat  conceput şi realizat pentru transportul şi pãstrarea echipamentului de scufundare.

Ghete de scafandru
Parte componentă a echipamentului greu de scafandru. Ghetele au greutatea de 7...8 kg fiecare contrubuind la crearea stabilităţii şi echilibrului scafandrului pe fundul apei.

Grad de saturare
Nivelul de dizolvare atins de un gaz în organism. Gradul de saturare depinde de factori cum ar fi natura ţesutului, gradientul de presiune, durata scufundãrii, nivelul irigãrii sanguine etc.

Gradient de presiune
Diferenţã de presiune aflatã între douã puncte.

Greutate aparentã
Diferenţa dintre greutatea unui corp şi greutatea volumului de apã dislocuit.

                                                                                                                                                                                           la titlu

H

Harnaşament
Ansamblu clasic de curele pentru fixarea buteliilor pe spatele scafandrului.

Heliox (HeO2)
Amestec respirator sintetic format din heliu şi oxigen. Heliox-ul se foloseşte pentru scufundãrile efectuate la adâncime mare pentru eliminarea efectelui narcotic al azotului.

Heliu (He)
Gaz neutru utilizat în scufundare pentru eliminarea efectului narcotic al azotului atunci când se efectueazã scufundãri la adâncime mai mare. Heliul a fost descoperit în anul 1868 de către astronomul P. J. C. Janssen în timpul unei eclipse de soare în India care a observat un spectru necunoscut încă. Apoi, Sir Norman Lockyer folosind un spectroscop a observat că acest spectru era produs de un element încă nedescoperit pe care l-a numit Heliu de la cuvântul grec hellios care înseamnă Soare. Pe Pământ, existenţa heliului a fost descoperită în anul 1895. Heliul are densitatea de 0,1785 g/l.

Hidrocuţie
Stare de şoc creatã de trecerea bruscã de la temperatura ambiantã la temperatura scazutã a apei. Hidrocuţia survine ca urmare a suprasolicitãrii mecanismelor de termoreglare ale organismului.

Hidrogen
Gaz neutru ce este folosit în locul heliului pentru scufundări la mare adâncime deoarece are un preţ de cost mult mai mic. Prezintă marele inconvenient de a fi explozibil când este amestecat cu aer în proporţii ce includ prezenţa a 5,3% oxigen. Hidrogenul este un gaz biatomic, incolor, inodor şi insipid. Are densitatea de 0,08987 g/l.

Hidrolocaţie
Determinare a poziţiei unor obiecte aflate sub apă cu ajutorul undelor ultrasonore. Hidrolocaţia se utilizează în domeniul militar, navigaţia submarină, pescuitul industrial, cercetări oceanologice, operaţiuni de salvare etc.

Hidroscan
Cameră de fotografiat subacvatică a detaliilor unor instalaţii aflate sub apă.

Hidrosferă
Cheson de construcţie specială umplut parţial cu apă ce face parte din ansamblul de chesoane al unui centru hiperbar. Hidrosfera este prevăzută cu instalaţii de umplere, golire şi răcire a apei fiind utilizată pentru efectuarea de scufundări simulate, teste de etanşeitate, experimentare de unelte şi dispozitive pentru lucrul sub apă etc.

Hiperbar
Aflat  la o presiune superioarã presiunii atmosferice.

Hipercapnie
Excesul de bioxid de carbon din sânge datorat creşterii presiunii parţiale a bioxidului de carbon în amestecul respirator. Hipercapnia poate fi cronicã dacã presiunea parţialã a bioxidului de carbon este sub 0,015 bar (sc.abs.) şi acutã atunci când presiunea parţialã a bioxidului de carbon depãşeşte 0,015 bar (sc.abs.).

Hiperoxie
Creşterea nivelului de oxigen dintr-un amestec respirator. Hiperoxia poate fi cronicã dacã presiunea parţialã a oxigenului din amestecul respirator este de 0,42...1.7 bar (sc.abs.)
şi acutã dacã presiunea parţialã a oxigenului din amestecul respirator este mai mare de 1.7 bar (sc.abs.). Hiperoxia cronicã mai poartã denumirea de "efect Lorrain Smith", iar hiperoxia acutã de "efect Paul Bert".

Hipoxie
Scãderea nivelului de oxigen din amestecul respirator. Un amestec respirator este cosiderat hipoxic atunci când presiunea parţialã a oxigenului din acest amestec este mai micã de 0.17 bar ( sc.abs.)
.

Hublou
Fereastră etanşă aflată în corpul unei camere hiperbare, turelă de scufundare etc. Hublourile pot fi cilindrice, tronconice sau sferice şi sunt fabricate din sticril (plexigas).

                                                                                                                                                                                            la titlu

I

Iluminare subacvaticã
Producere de luminã artificialã sub apã. Iluminarea subacvaticã este necesarã pentru diminuarea efectelor absorbţiei luminii  şi pentru restaurarea culorilor naturale sub apã. Pentru iluminat se utilizeazã lanterna subacvaticã.

Injector
Dispozitiv aflat în interiorul detentorului cu un singur etaj ce are rolul de a crea un jet de aer în sensul inspiraţiei pentru a se reduce efortul respirator.

Instructor (monitor)
Scafandru experimentat special brevetat pentru instruirea teoreticã şi practicã a viitorilor scafandri. 

Interval
Duratã de timp petrecutã la suprafaţã între douã scufundãri succesive. Intervalul de la suprafaţã reprezintã intervalul de timp cuprins între momentul în care scafandrul iese la suprafaţa apei dupã o scufundare (ora de ieşire dintr-o scufundare)
şi momentul începerii unei noi scufundãri (ora de lansare în scufundarea urmãtoare).

Intervenţie subacvatică
Modalitate de acţiune a scafandrului sub apă. Intervenţia subacvatică cea mai des utilizată este efectuată în mod direct, cu scafandrii care se află în contact direct cu mediul subacvatic.

Intrare în apã
Pãtrunderea scafandrului în mediul subacvatic. Existã mai multe modalitãţi pentru intrarea în apã a scafandrului şi anume:
                                    - intrarea prin salt cu picioarela înainte;
                                    - intrarea prin basculare pe spate;
                                    - intrarea din poziţia şezând;
                                    - intrare pe scara de scafandru;
                                    - intrare de pe plaje;
                                                                                                                                                                                                    
Î

Încălzitor de gaze
Aparat utilizat pentru preîncălzirea amestecurilor respiratorii pe bază de heliu atunci când se efectuează scufundări la mare adâncime. Încălzitorul de gaze este montat în back-pack-ul scafandrului.

Înec
Accident neprevazut ce poate cauza moartea. Înecul se produce cel mai adesea prin asfixiere datoratã pãtrunderii apei în cãile respiratorii. Primul ajutor în caz de înec constã în efectuarea respiraţiei artificiale şi a masajului cardiac extern.

Înot de locomoţie
Metodã de deplasare la suprafaţa apei. Înotul de locomoţie se efectueazã numai cu mascã, tub de respirat şi labe de înot.

Înot subacvatic
Modalitate de deplasare a scafandrului sub apã utilizand mijloace proprii. În scufundarea autonomã scafandrii folosesc labele de înot pentru a înota sub apã. Înotul subacvatic poate fi la suprafaţa apei (înot de locomoţie) sau înot în imersiune.

                                                                                                                                                                                            la titlu
J

Jetting
Operaţie executată de scafandru prin utilizarea unui jet de apă provenit de la o pompă aflată la suprafaţă. Jetting-ul se realizează cu ajutorul lancei de apă şi poate fi de joasă presiune folosit pentru dagajarea unor structuri aflate în fundul apei şi de înaltă presiune folosit pentru curăţarea suprafeţelor metalice submerse.

Jug 
Piesã de fixare a detentorului pe robinetul buteliei de scufundare prevazut cu O-ring (sistem INT). Jugul se aflã montat şi pe racordul flexibil al compresorului pentru încãrcarea buteliilor de scufundare. 
   
Jupã
Parte elasticã din cauciuc sau silicon a mãştii de scufundare ce serveşte la asigurarea unei etanşãri corespunzãtoare la aplicarea pe figurã.

Jurnal de scufundare
Registru utilizat cu precădere în scufundarea profesională în care sunt consemnate datele referitoare la scufundare, scafandrii şi activitatea desfăşurată sub apă. De asemenea, în jurnalul de scufundare se mai notează eventualele accidente de scufundare apărute precum şi procedura urmată.  

                                                                                                                                                                                            la titlu
L

Labe de înot
Piese de bazã ale echipamentului de scufundare folosite de scafandru pentru sporirea vitezei de deplasare sub apã. Labele de înot pot fi cu cãlcâi (cu talon)
sau cu baretã reglabilã.

Laborator submers → casă submarină

Lance de apă → Jetting

Lanterna subacvaticã
Accesoriu al echipamentului de scufundare utilizat pentru iluminare sub apã. Cu ajutorul lanternei subacvatice se pot efectua scufundãri de noapte, iar pe timpul zilei se pot reda culorile naturale ale obiectelor şi vieţuitoarelor subacvatice.

Largare
Manevrã prin care se elibereazã centura de lestare în caz de urgenţã pentru a permite scafandrului sã ajungã mai rapid la suprafaţã.

Legile gazelor
Principalele legi ale gazelor utilizate în scufundarea autonomã sunt:
                                     - legea Boyle-Mariotte (legea transformãrii izoterme): la temperaturã constantã presiunea
absolutã a                                        gazelor este invers proportionalã cu volumul lor - pV = constant;
                                     - legea lui Charles (legea tranformãrii izocore): la volum constant presiunea absolutã a gazelor
este                                           direct proporţionalã cu temperatura lor absolutã - p/V = constant; (relaţia lui Clapeyron: pV = MRT);
                                     - legea lui Dalton: la temperaturã constantã presiunea unui amestec de gaze este egalã cu suma                                             presiunilor parţiale ale gazelor pure care îl compun - p = pO2 + pN2;
                                     - legea lui Henry: la temperaturã constantã masa de gaz dizolvatã într-un lichid variazã
direct                                                     proporţional cu presiunea parţialã a gazului aflat în contact cu lichidul
                                     - legea generalã a gazelor - pV/T = constant.

Lestare
Îngreunarea scafandrului pentru anularea flotabilitãţii sale pozitive. Lestarea depinde de factori ca vechimea şi starea costumului umed, flotabilitatea proprie a scafandrului, experienţa sa, echipamentul folosit, tipul şi mãrimea buteliilor, densitatea apei etc.

Lest de piept
Set de greutăţi plate utilizate de scafandrii cu echipament greu pentru lestare. Lestul de piept este fixat pe pieptul scafandrului cu ajutorul harnaşamentului.

Lock-in/Lock-out
Submersibil prevăzut cu incintă presurizabilă utilizată pentru ieşirea şi întoarcerea scafandrilor. Submersibilul lock-in/lock-out are în componenţă un compartiment uscat aflat la presiune atmosferică utilizat pentru control şi pilotaj şi un compartiment umed care se presurizează folosit de scafandri pentru echipare, dezechipare, efectuarea compresiei şi decompresiei, depozitarea uneltelor şi sculelor necesare lucrului sub apă etc. 

Lucru sub apă
Activitate întreprinsă sub apă de către un scafandru profesionist. Domeniile care beneficiază în specilal de serviciile  scafandrilor profesionişti sunt exploatările petroliere offshore, lucrările portuare şi lucrările hidrotehnice. Pentru lucru sub apă, scafandrii folosesc diverse scule acţionate manual, unelte acţionate pneumatic sau hidraulic, dispozitive şi utilaje special concepute şi realizate. Datorită complexităţii şi în special necesităţii unui personal numeros, a unor echipamente şi utilaje diverse, lucrul sub apă are un preţ de cost adeseori foarte ridicat.

Lunetă mobilă
Piesă componentă a ceasului de scafandru situată în jurul cadranului ce permite scafandrului să fixeze momentul iniţial al cronometrării duratei scufundării şi a palierelor de decompresie.

                                                                                                                                                                                           la titlu
M

Majorare (timp de majorare)
Reprezintã durata unei scufundãri fictive, la adâncimea scufundãrii succesive, care ar conduce la atingerea în ţesutul cu perioada de saturaţie de 120 min. a unei tensiuni a azotului dizolvat egalã cu cea de la sfârşitul intervalului de la suprafaţã, deci atingera unui coeficient "C" egal cu coeficientul "C" atins la sfârşitul intervalului la suprafaţã (în momentul începerii noii scufundãri).

Manevra Toynbee
Manevrã pentru echilibrarea urechii medii în timpul urcãrii cãtre suprafaţã, atunci când existã posibilitatea ca presiunea din urechea medie sã devinã superioarã presiunii exterioare.

Manevra Valsalva
Manevrã pentru echilibrarea urechii în timpul coborârii. Se realizeazã prin suflare de aer cãtre nas, nãrile fiind presate cu degetele şi gura închisã.

Manifold
Ansamblu de piese de racordare, garnituri, ţevi şi robinete care realizeazã unirea etanşã a unei baterii de douã sau trei butelii de scufundare.

Manodetentor
Reductor de presiune cu debit mare şi reglare automată a presiunii de ieşire (0...50 bar). Manodetentorul este utilizat cu precădere la tabloul de măsură şi control al chesoanelor de decompresie, staţiilor de stocare a gazelor, fabricarea amestecurilor respiratorii precum şi la tablourile pneumatice ale turelelor de scufundare.

Manometru de control
Accesoriu al echipamentului de scufundare utilizat pentru verificarea presiunii aerului stocat în butelie. Manometrul de control este prevãzut cu un jug pentru racordare la robinetul buteliei şi o supapã pentru evacuarea aerului sub presiune rãmas în interior. 

Manometru submersibil
Instrument de bazã al echipamentului de scufundare folosit pentru indicarea continuã a presiunii aerului stocat în butelie. Manometrul submersibil se racordeazã la etajul I al detentorului.

Manşetã
Element de etanşare a capãtului mânecii costumului uscat de scufundare. Manşeta are formã tronconicã şi este confecţionatã din cauciuc foarte elastic.

Mascã (vizor)
Piesã de bazã a echipamentului de scufundare ce acoperã şi nasul permiţând scafandrului sã poatã vedea sub apã. Vizorul pentru scufundarea autonomã are urmãtoarele elemente componente: geam, jupã de etanşare, colier de fixare a geamului, baretã reglabilã pentru prindere pe cap şi bosaj. Existã foarte multe tipuri de vizoare de diferite forme şi mãrimi: cu unul sau douã geamuri, cu sau fãrã lentile corectoare, cu sau fãrã supapã pentru evacuarea apei, cu jupã cu simplã sau dublã etanşare.  Funcţie de volumul de aer pe care îl delimiteazã vizoarele pot fi cu volum mic şi cu volum mare. Pentru scufundarea autonomã cu aparat de respirat sub apã se utilizeazã vizoare cu volum mare.

Mască facială
Componentă principală a echipamentului de scufundare profesională. Masca facială are următoare părţi componente: cagulă din neopren, colier elastic de fixare, geam, detentor etaj II, piesă oro-nazală cu supapă de respiraţie, microfon şi buton cu tijă pentru echilibrarea urechii medii, vană de alimentare cu amestec respirator în debit continuu, difuzoare etanşe, clapet antiretur.         

Mãnuşi
Componente de bazã ale costumului de scufundare folosite pentru protecţia mâinilor. Mãnuşile de scafandru pot avea 1, 2 sau 5 degete.

Membranã
Piesã platã şi elasticã fabricatã din cauciuc special. Membrana este un element important al etajului I al detentorului, transmiţând variaţiile de presiune pe care le sesizeazã.

Moon-pool
Deschidere aflată în mijlocul navei utilizată pe unele nave dotate cu sisteme de scufundare la mare adâncime prin care se lansează şi se ridică turela de scufundare în special în zone cu valuri mari.   

Muştiuc
Piesã din cauciuc aflatã în componenţa etajului II a detentorului şi a tubului de respirat pe care scafandrul o ţine în gurã.

                                                                                                                                                                                            la titlu
N

Narcoza azotului
Stare de euforie asemănătoare beţiei alcoolice sau a oxidului de azot (gazul ilariant) folosit la anestezie. Narcoza azotului apare în mod practic în timpul scufundării începând cu adâncimea de aproximativ 30 metri.

Narcoza cu gaze neutre
Tulburări psiho-fiziologice ce apar atunci când se respiră un amestec respirator compus din oxigen şi un gaz neutru (azot, heliu, hidrogen, neon). Simptomele sunt cauzate de acţiunea gazului neutru din amastecul respirator asupra sistemului nervos central. Mecanismul de producere a narcozei cu gaze neutre nu este pe deplin elucidat.

Narghilea → ombilical

Navă de scafandri
Navă special amenajată pentru intervenţii cu scafandrii. Navele de scafandrii pot fi şalupe, pontoane, ambarcaţiuni maritime sau fluviale şi sunt prevăzute cu echpamente de scufundare, chesoane de decompresie, butelii cu amestec respirator, compresoare, sitem de scufundare la mare adâncime etc. Centrul de scafandri din Constanţa are în dotare navele de scafandri "Emil Racoviţă" şi "Grigore Antipa".

Navă suport
Navă special amenajată pentru asigurarea logistică şi materială a unei intervenţii submarine cu scafandrii.

N. D. T. (Non Destructiv Testing)
Operaţie de control nedistructiv efectuată de scafandrii la structuri submerse cu ajutorul unor aparate speciale. Principalele aparate utilizate sunt aparat de fotografiat, televiziune în circuit închis, baticorometru, aparat de control cu particule magnetice, cu ultrasunet, D-metru.

Neopren
Cauciuc sintetic din care se confecţioneazã costumul umed. Neoprenul este expandat cu gaz inert adicã are incluse în masa lui mici bule de azot izolate între ele. Neoprenul este un material nepermeabil foarte bun izolator termic şi cu bune calitãţi elastice. 

Nitrox (N2O2)
Amestec respirator sintetic alcãtuit din azot şi oxigen.

Nivel de lucru
Adâncimea la care lucrează scafandrii în timpul unei scufundări în saturaţie.

Nivel de viaţă
Adâncimea la care se află scafandrii presurizaţi în turela de scufundare. Adâncimea de viaţă este mai mică cu 10...15 m decât adâncimea de lucru.

Nod
Unitate de măsură a vitezei unei nave sau a curenţilor egală cu 1 milă marină pe oră.

                                                               1 Nd = 1, 852 km/h = 0, 514 m/s.
Legătură făcută cu o parâmă sau mai multe pentru a le împreuna sau pentru a le lega de un obiect.

Normobarism
Condiţie normală de presiune

Normoxie
Situaţie în care presiunea parţială a oxigenului se află în limite normale de presiune (0,17...0,40 bar).


                                                                                                                                                                                          
la titlu
O

Oleom
Intoxicaţie pulmonarã cauzatã de existenţa în aerul respirator a vaporilor de ulei. Oleomul apare în cazul în care compresorul de aer nu are un sistem eficient de epurare a vaporilor de ulei, uleiul de compresor nu este de tip special sau dacã filtrul compresorului este vechi şi necurãţat.

Ombilical
Ansamblu de furtunuri şi cabluri care alimentează un scafandru sau turela de scufundare. Ombilicalul este format de obicei din următoarele elemente: furtun de alimentare cu amestec respirator, furtun pentru determinarea adâncimii (pneuomofatometru), furtun pentru alimentare cu apă caldă, cablu electric, cablu pentru comunicaţii, saulă sau cablu de rezistenţă precum şi un furtun pentru recuperarea gazelor expirate.

Osteonecrozã disbaricã
Leziune a ţesutului osos datoratã în special unor accidente de decompresie repetate.

Oxid de carbon (CO)
Gaz toxic fãrã culoare, miros şi gust. Are densitatea de 1,16 g/l şi este emanat de motoarele cu ardere internã. Oxidul de carbon se dizolvã în sânge de 200 de ori mai repede decât oxigenul şi nepermiţând acestuia sã ajungã în ţesuturile corpului, conduce la intoxicaţie cu oxid de carbon.

Ora scufundãrii
Momentul în care scafandrul pãrãseşte suprafaţa liberã a apei şi începe practic scufundarea.

Oxigen (O2)
Este cel mai rãspândit element din naturã fiind prezent în proporţie de 50%. Nu are miros, gust şi culoare. Oxigenul se pãstrezã în butelii de înaltã presiune luându-se mãsuri speciale de manevrare ca absenţa grãsimilor şi uleiurilor de pe piesele cu care este în contact. Oxigenul are densitatea de 1,42895 g/l şi este elementul de bazã din orice amestec respirator. 

Oxigenoterapie hiperbarã
Metodã de tratament a unor accidente de scufundare prin care pacientul este plasat într-o camerã hiperbarã ce conţine oxigen pur sau aer îmbogãţit cu oxigen la o presiune mai mare decât cea atmosfericã.

                                                                                                                                                                                            la titlu
P

Palier de decompresie
Treaptã de staţionare la un anumit nivel (la o anumitã adâncime)
în faza de urcare a scafandrului cãtre suprafaţã, strict definitã de tabel funcţie de tipul scufundãrii şi durata acesteia.

Paraşută subacvatică → balon subacvatic

Parâmã ghid (saulã de ghidare)
Parâmã sinteticã folositã de scafandri pentru coborâre cãtre adâncimea de evoluţie a scufundãrii şi de urcare cãtre suprafaţa apei.

Perioadă de semisaturaţie
Reprezintă timpul în care presiunea parţială a gazului inert dizolvat în ţesut ajunge la o valoare egală cu semisuma presiunii de expunere şi a celei iniţiale. Perioada de semisaturaţie caracterizează fiecare ţesut al corpului, se notează cu "T" şi are aceleaşi valori la compresie şi decompresie (1,5...300 min).

Pieptar (Plastron)
Placă metalică aşezată pe umerii şi pieptul scafandrului echipat cu costum clasic de scufundare, cu rolul de a îmbina costumul cu casca precum şi de a asigura poziţie corectă căştii. Plastronul este etanş atât la îmbinarea cu casca cât şi la prinderea de costum. De plastron se prinde lestul de piept.

Pig-Pinger
Dispozitiv de semnalizare acustică ultrasonor ce se ataşează pistonului de curăţare interioară a conductelor submarine servind la detectarea rapidă a acestuia în caz de blocare. Localizarea pingerului se face de către scafandru care ţine în mână un aparat special numit ping-pointer.

Pipă
Racord cotit cu care se cuplează furtunul de aer la casca de scafandru greu.     

Placaj
Lipire a mãştii de faţã sau a costumului de corp cauzatã de scãderea volumului aerului din interiorul acestora odatã cu creşterea adâncimii. Evitarea placajului se face prin echilibrarea permanentã a volumelor aerului prin insuflare în mascã, respectiv prin utilizarea supapei costumului etanş.

Placuţa de scris sub apã
Accesoriu al echipamentului de scufundare folosit în timpul scufundãrilor pentru evidenţa timpilor de decompresie, a adâncimilor, a temperaturilor sau pentru comunicarea cu ceilalţi scafandri.

Plutire
Menţinerea unui corp la suprafaţa apei. Capacitatea de plutire depinde de forţa verticalã de împingere în sus a corpului (forţa arhimedicã)
şi greutatea acestuia.

Pompă de scafandru
Pompă cu acţionare manuală ce era folosită pentru alimentarea cu aer a scafandrului echipat cu costum greu. Pompa de scafandru are doi cilindri şi prevăzută cu rezervor tampon şi manometru.

Pompă de transfer → Surpresor

Portic
Cadru metalic mobil utilizat pentru manevrarea turelei de scufundare în afara bordului navei.

Presiune

Raportul dintre forţã şi unitatea de suprafaţã. În sistemul internaţional (SI)
unitatea de mãsurã pentru presiune este Newton pe metru pãtrat (N/m²) numit şi Pascal (Pa).
                                        1 Pa = 1 N/1m²
În practica scufundãrii unitatea de mãsurã uzualã pentru presiune este barul (bar).
                                        1bar = 100 000 N/m² = 100 000 Pa.

Presiune atmosfericã
Stratul de aer numit atmosferã terestrã ce exercitã la baza lui (la suprafaţa Pãmântului) o presiune. Presiunea atmosfericã la nivelul mãrii se mãsoarã cu barometrul şi este egalã cu presiunea exercitatã de o coloanã de mercur înaltã de 760 mm. Se numeşte şi atmosferã fizicã şi are valoarea de circa o atmosferã în scarã absolutã (1 ata)
.
                                          1 ata = 760 mm Hg =100 000 N/m² = 100 000 Pa = 1 bar (sc.abs.).
Presiunea atmosfericã scade cu creşterea altitudinii.

Presiune hidrostaticã
Presiunea exercitatã de apã la o anumitã adâncime. Se numeşte şi presiune relativã.
                                           prel =
ρgh
Dacã la aceastã presiune se adaugã şi presiunea atmosfericã se obţine presiunea absolutã.
                                            pabs = prel + pat = prel+ 1(bar)
.

Presurizare
Atingerea şi menţinerea unei anumite presiuni într-o incintă etanşă.

Principiul lui Arhimede
Importantã lege a fizicii având o mare aplicabilitate în activitatea de scufundare."Un corp scufundat într-un lichid este împins pe verticalã, de jos în sus, cu o forţã egalã cu greutatea volumului de lichid dislocuit".

Profundimetru
Instrument de bazã al echipamentului de scufundare gradat în metri ce indicã adâncimea la care se aflã scafandrul. Profundimetrul poate fi de trei tipuri: cu tub Mariotte, cu element elastic de tip tub Bourdon şi cu membranã elasticã.

                                                                                                                                                                                           la titlu
R

Randament de scufundare
Raport dintre durata scufundării şi timpul total al scufundării.

Ranfluare
Aducerea la suprafaţă şi repunerea în stare de plutire a unei epave. Ranfluarea se efectuează de obicei cu ajutorul mijloacelor de ridicat ca macarale plutitoare, vinciuri, baloane şi pontoane de ranfluare, precum şi prin introducerea de aer comprimat în unele compartimente ale epavei.  

Raport critic de suprasaturaţie
Valoare limitã a raportului dintre presiunea gazului dizolvat într-un lichid (sânge) şi presiunea ambiantã de la care echilibrul este rupt. La organismul uman, raportul critic de suprasaturaţie al diferitelor ţesuturi este de ordinul de mãrime 2.

Recompresie
Tratament efectuat prin compresie într-o camerã hiperbarã sau în apã dupã efectuarea unei scufundãri, cu scopul de se preveni sau trata un accident de scufundare.

Reductor de presiune
Aparat utilizat pentru reducerea presiunii gazului. Reductoarele de presiune pot fi manodetentoare, de presiune normală, detentoare etc.
 
Reflexia luminii

Fenomenul de întoarcere parţialã a razelor de luminã când întâlnesc suprafaţa de separare a unui alt mediu
(apa). Vederea sub apã depinde de cantitatea de luminã care pãtrunde în apã aceasta fiind funcţie în special de înãlţimea Soarelui pe bolta cereascã.

Refracţia luminii
Fenomenul de schimbare a direcţiei de propagare a razelor de luminã la traversarea suprafeţei unui alt mediu (apa)
. Datoritã refracţiei dimensiunea obiectelor sub apã este mai mare cu 1/3 faţã de dimensiunea realã şi distanţa faţã de obiectul observat este redusã cu 1/4 faţã de distanţa realã.

Respiraţie
Succesiune regulatã a mişcãrilor de inspiraţie şi expiraţie care conduce la reînnoirea constantã a aerului la nivelul alveolelor pulmonare. Prin respiraţie se realizeazã schimbul de gaze dintre organism şi mediu.

Rezervã
Mecanism de siguranţã cu care sunt prevãzute unele robinete ale buteliilor de scufundare. Rezerva are rolul de a evita ca scafandrul sã consume fãrã a fi prevenit, totalitatea aerului utilizabil din butelie. Atunci când în butelie rãmâne o cantitate redusã de aer (aproximativ 30 bar sc.man.)
scafandrul este incomodat în respiraţie şi trage de o tijã care coboarã un levier ce acţioneazã rezerva, permiţând astfel utilizarea celei mai mari pãrţi a acestui ultim volum de aer devenit disponibil.

Robinet
Dispozitiv înfiletat cu care sunt prevãzute buteliile de scufundare la partea superioarã pentru deschiderea şi închiderea accesului aerului cãtre detentor. Robinetul poate fi fãrã sitem de rezervã sau cu sistem de rezervã.

                                                                                                                                                                                           la titlu
S

Sac respirator (Plămân fals)
Parte componentă a aparatelor în circuit închis şi semiînchis de forma unui sac cu pereţi supli utilizat pentru egalizarea presiunii gazului respirat cu cea a mediului exterior.

Saturare
Fenomenul de dizolvare a unui gaz (neutru) într-un ţesut al corpului. Fiecare ţesut are o vitezã proprie de saturare care depinde de gradul de irigare cu sânge.

Saturaţie
Stare maximã de dizolvare a unui gaz (neutru) într-un ţesut al corpului. Saturaţia este atinsã atunci când presiunea parţialã a gazului dizolvat în ţesut este egalã cu presiunea parţialã a gazului din plãmâni. Unele ţesuturi se satureazã mai repede (câteva minute), iar altele într-un timp mai îndelungat (câteva ore), însã dupã aproximativ 12 ore se considerã cã toate ţesuturile organismului sunt saturate.

Scafandrerie
Denumire dată meseriei de scafandru profesionist.

Scafandru
Persoanã antrenatã şi instruitã pentru a putea rãmâne şi evolua sub apã un timp mai îndelungat utilizând un aparat de respirat sub apã şi echipament corespunzãtor. Funcţie de tipul scufundărilor, scafandrii pot fi autonomi, grei de mare adâncime, de luptă.

Scarã de scafandru
Scarã metalicã aflatã pe bordajul sau la pupa unei ambarcaţiuni ce serveşte la intrarea şi ieşirea scafandrilor din apã.

Scufundare
Acţiunea de pătrundere a omului sub apă. Funcţie de adâncime, scop, echipament etc, există mai multe metode de scufundare şi anume: scufundare în apnee, scufundare autonomă, scufundare cu alimentare de la suprafaţă (narghilea),  scufundare cu submersibilul lock-in/lock-out, scufundare în saturaţie.

Scufundare în apnee
Scufundare efectuată prin ţinerea respiraţiei reprezentând cea mai veche modalitate de scufundare. Funcţie de capacitatea pulmonară, antrenament, vârstă, adâncimea maximă a scufundării în apnee poate fi destul de mare.

Scufundare autonomă
Scufundarea în care scafandrul poartă pe spate rezerva sa de gaz respirator.

Scufundare cu alimentare de la suprafaţă (narghilea)
Scufundare prin care se trimite scafandrului amestecul respirator printr-un furtun. Furtunul este ataşat de un cablu de comunicaţii, tub pentru determinarea adâncimii, cablu electric, saulă de siguranţă. Scufundarea cu alimentare de la suprafaţă este din ce în ce mai mult folosită datorită multiplelor avantaje pe care le are faţă de scufundarea autonomă: limita de adâncime de 90 m, rezervă de gaz nelimitată, posibilitatea încălzirii scafandrilor, controlul adâncimii etc. Alte tipuri de scufundare cu alimentare de la suprafaţă sunt scufundarea cu costum de scafandru greu şi scufundarea cu turela deschisă.

Scufundarea în saturaţie
Scufundarea în care ţesuturile corpului scafandrului se saturează cu gaz inert la presiunea de lucru. Scufundarea în saturaţie poate fi reală folosită numai la mare adâncime, peste 90...100 m prin care scafandrii sunt transportaţi la adâncimea de lucru cu ajutorul turelei închise, sau simulată efectuată în mediu uscat într-un centru hiperbar specializat.  

Scufundare succesivã
Scufundarea executatã de cãtre acelaşi scafandru, la un interval de suprafaţã mai mic de 8 ore faţã de scufundarea precedentã.

Scufundãtor
Persoanã care se scufundã sub apã fãrã aparat de respirat şi fãrã echipament special.

Scuter subacvatic
Vehicul subacvatic autopropulsat utilizat la tractarea sub apã a scafandrului autonom.

Sistem de cuplare
Sistem mecanic acţionat hidraulic sau pneumatic utilizat pentru unirea etanşă a două incinte aflate sub presiune (turelă-cheson, cheson-cheson, lock-in/lock-out-cheson).

Sistem de recuperare
Instalaţie cu care se reţine amestecul gazos pe bază de heliu evacuat de scafandrii din chesoane sau turelă în pentru a fi refolosit.

Sistem de regenerare
Instalaţie pentru menţinerea calităţii atmosferei dintr-o incintă presurizată. Sistemul de regenerare are incluse următoarele părţi componente principale: element circulator, element filtrant, circuit de adăugare a oxigenului, analizor de gaze. Sistemul de regenerare poate fi montat în interiorul sau la exteriorul incintei presurizate.

Sistem de scufundare
Instalaţie complexă montată pe navă sau platforme offshore utilizată pentru efectuarea de scufundări la mare adâncime. Sistemul de scufundare prezintă următoarele părţi componente: chesoane de decompresie, turele de scufundare, dispozitivul de manevrare al turelei (portic, placă de bază cu cabluri ghid, vinci cu tensiune constantă), container de comandă şi control (tablou pneumatic, tablou electric, decodor, analizoare de gaze), container pentru fabricarea amestecurilor respiratorii (compresor de înaltă presiune, surpresor, tablou de măsură şi control), compresoare de joasă presiune, rezerva de gaze (butelii cu aer, gaz neutru, oxigen, amestecuri respiratorii), cablul ombilical al turelei, sistem de regenerare a atmosferei chesoanelor, sistem de recuperare a gazelor, centrală de măsură şi control a parametrilor de scufundare etc.

S. N. M. A. (Sindromul Nervos al Marilor Adâncimi)
Complex simptomatic caracteristic scufundărilor la mare adâncime produs de o viteză prea mare de compresie şi a fost descris pentru prima oară de Brauer şi Xavier Fructus. S. N. M. A. se manifestă în special prin tremurături, somnolenţă şi scăderea vigilenţei, simptome ce sunt funcţie de adâncime, viteza de compresie şi amestecul respirator utilizat. Mecanismul de producere al S. N. M. A. nu este pe deplin elucidat.   

Staţie de umplere
Spaţiu special amenajat alcãtuit din compresoare, rampe de racordare, sisteme de filtrare etc. şi utilizat pentru încãrcarea cu aer sau amestecuri respiratorii sintetice a buteliilor de scufundare.

Subveşmânt
Îmbrãcãminte de corp din lânã sau bumbac folositã pentru protecţia termicã a corpului atunci când se utilizeazã un costum etanş de scufundare.

Sudură subacvatică
Operaţiunea de îmbinare a două piese metalice efectuată sub apă. Sudura subacvatică este de obicei electrică şi utilizează electrozi şi portelectrozi de construcţie specială. Sudura subacvatică poate fi efectuată în mediu umed sau în atmosferă uscată.

Supapă de heliu
Dispozitiv aflat în ceasurile de scufundare pentru mare adâncime ce permite evacuarea heliului infiltrat în interior atunci când se efectuează scufundări simulate.

Supapă non-retur
Supapă specială care permite trecerea amestecului respirator printr-o conductă numai într-un sens. Supapa non-retur este utilizată ca sistem de siguranţă în circuitele de alimentare a scafandrului, pentru a împiedica depresurizarea în cazul ruperii accidentale a furtunului de alimentare.

Suprapresiune pulmonarã
Accident de scufundare ce apare datoritã destinderii gazelor blocate în plãmâni peste limita de elasticitate a acestora, în timpul ridicãrii cãtre suprafaţa apei. Acest accident este unul din cele mai grave, tratamentul de urgenţã fiind recomprimarea într-o camerã hiperbarã. Evitarea apariţiei suprapresiunii pulmonare se face controlând în permanenţã libera expiraţie în timpul urcãrii cãtre suprafaţa apei.

Suprasaturaţie
Stare a unui lichid atunci când presiunea gazului dizolvat în acesta este mai mare decât presiunea exterioarã.

Surpresor
Instalaţie utilizată pentru comprimarea oxigenului sau a altor gaze pure de la presiunea minimă de 20...25 bar la 200 bar. Surpresorul este folosit în special la fabricarea amestecurilor respiratorii HELIOX.

                                                                                                                                                                                            la titlu
T

Tabelã de decompresie
Programe de decompresie astfel calculate încât, în timpul urcãrii cãtre suprafaţã sã nu existe posibilitatea în nici un moment şi pentru nici un ţesut, sã se depãşeascã valoarea raportului critic de suprasaturaţie. Tabelele de decompresie sunt utilizate pentru scufundãrile din exteriorul curbei de securitate (din zona de decompresie ce necesitã paliere). În funcţie de tipul scufundării tabelele de decompresie pot fi: tabele de decompresie pentru scufundări cu aer, tabele de decompresie în trepte pentru scufundări la mare adâncime, tabele de decompresie continue pentru scufundări la mare adâncime. În România, în cadrul tabelelor de decompresie cu aer au fost elaborate
la Laboratorul Hiperbar de pe lângã Centrul de Scafandri Constanţa tabele de decompresie cu aer LH-82 şi tabele de scufundare cu decompresie la suprafaţă LH-89.

Tabelã profilacticã
Programe specializate ce constau în reimersarea scafandrului în apã la o anumitã adâncime sau în recomprimarea lui într-o camerã hiperbarã la o presiune corespunzãtoare adâncimii de reimersare. Programele profilactice se aplicã în situaţiile în care din diverse motive, scafandrul a revenit mai rapid la suprafaţã fie dupã o decompresie excesiv de rapidã, fie dupã o decompresie cu paliere scurtate, fãrã a se mai aştepta apariţia simptomelor accidentelor de scufundare. 

Tabelã de tratament
Programe specializate pentru recompresia şi decompresia  unui scafandru ce a suferit un accident de decompresie, în funcţie de tipul accidentului. În România sunt aprobate şi utilizate tabelele Cx (12,18C,18L,30 şi 50E) elaborate de firma COMEX (Compagnie Maritime d
'Expertise) din Marsilia.

Tablou de comandă şi control
Ansamblu compact de aparate de măsură, vane etc utilizat pentru urmărirea parametrilor scufundărilor. Tablourile de comandă şi control se întâlnesc de obicei în containerele sistemelor de scufundare la mare adâncime şi pot fi pneumatice, hidraulice electrice sau electronice.

Tăiere subacvatică
Operaţiune de separare a unor piese sau structuri metalice aflate sub apă. Tăierea subacvatică se poate efectua mecanic, axigaz sau oxiarc.

Tehnică de scufundare
Totalitatea cunoştinţelor de teorie şi practică pe care trebuie să le posede un scafandru pentru a evolua sau executa o lucrare în condiţii de maximă securitate.

Tehnologie marină
Ansamblu de ştiinţe şi meserii legate de mediul marin. Dintre acestea pot fi menţionate construcţiile navale, structurile marine, petrolul offshore, instrumentaţia marină, tehnicile de intervenţie subacvatică, cercetările marine, pescuitul industrial etc.       

Telefon subacvatic
Aparat de comunicaţie emiţãtor/receptor între scafandru şi suprafaţã sau între doi scafandri. Telefoanele subacvatice pot fi cu fir sau fãrã fir, ultrason. În scufundarea autonomã se utilizeazã telefonul subacvatic ultrason.

Televiziune subacvatică
Sistem ce permite luarea de imagini alb-negru sau color sub apă. Un sistem de televiziune subacvatic este compus din cameră, monitor, cabluri electrice şi conectori.

Tensiune
Termen utilizat pentru presiunea parţială a unui gaz inert dizovat într-un ţesut.

Test al narcozei
Probă de rezistenţă fiziologică la acţiunea unei presiuni parţiale ridicate a azotului la care sunt supuşi candidaţii pentru meseria de scafandru profesionist. Proba constă într-o scufundare simulată cu aer în barocameră la adâncimea de 80 m unde candidaţii trebuie să îndeplinească cu succes mai multe teste de îndemânare şi raţionament.

Test al oxigenului
Probă de rezistenţă fiziologică la acţiunea toxică acută a unei presiuni paţiale ridicate de oxigen la care sunt supuşi candidaţii pentru meseria de scafandru profesionist. Proba constă în inhalarea prin masca oro-nazală a oxigenului pur la adâncimea de 18 m într-o cameră hiperbară.

Timp de latenţă
Perioadă de timp dintre începerea inhalării oxigenului la o presiune parţială mai mare de 1,7 bar şi declanşarea crizei hiperoxice. Cu cât presiunea parţială de oxigen este mai ridicată, cu atât timpul de latenţă este mai scurt.

Toleranţă la oxigen
Rezistenţă fiziologică la acţiunea toxică acută a oxigenului. Toleranţa la oxigen se exprimă în valoarea timpului de latenţă la un anumit moment. Cu cât timpul de latenţă este mai mare, cu atât toleranţa la oxigen este mai bună. Dacă timpul de latenţă este mai mic decât valoarea limită admisă în cadrul testului de toleranţă la oxigen, scafandrul prezintă o inaptitudine pentru scufundare.

Torpilă Rebikoff (Topilă cinematografică)
Vehicul subacvatic în formă de torpilă compus dintr-o cameră cinematografică subacvatică, sursă de iluminat şi propulsie.    

Torţã submarinã
Accesoriu al echipamentului de scufundare de forma unui baston scurt ce are la un capãt o substanţã puternic inflamabilã ce poate arde sub apã. Torţa submarinã este folositã în special în timpul scufundãrilor de noapte.

Toxicitate a gazelor
Proprietate a gazelor ce compun un amestec respirator de a fi toxice la atingerea unei anumite presiuni parţiale. În funcţie de gazele componente existã toxicitate a oxigenului, a azotului, a heliului etc.

Transfer
Trecerea scafandrilor din turelă în cheson şi invers.

Transvazare
Trecerea gazelor dintr-un recipient în altul. Transvazarea poate avea loc fie direct dintr-un recipient cu presiune mai mare într-un recipient cu presiune mai mică, fie prin intermediul unei pompe de transfer (compresor sau surpresor) dintr-un recipient cu presiune mai mică într-un recipient cu presiune mai mare.

Trimix
Amestec respirator ternar sintetic alcãtuit din oxigen, azot şi heliu.

Tub de respirat
Piesã de bazã a echipamentului de scufundare utilizat la suprafaţa apei în locul detentorului pentru economisirea aerului din butelie. Tubul de respirat este de douã feluri: tub de respirat pentru scufundãri libere şi tub de respirat pentru scufundãri autonome cu aer comprimat. Cel pentru scufundãri cu aer comprimat este prevãzut cu un racord din cauciuc gofrat care permite muştiucului sã cadã afarã din gurã pentru a fi înlocuit cu piesa bucalã a detentorului.

Turelă deschisă
Dispozitiv cu ajutorul căruia scafandrii profesionişti coboară sub apă pentru a lucra şi a se ridica la suprafaţă. Se bazează pe principiul clopotului de scufundare având partea inferioară deschisă şi se pot efectua scufundări până la adâncimea maximă de 90 m. Turela deschisă asigură scafandrilor rezervă de amestec respirator, energie electrică pentru sursa de iluminat, suport pentru efectuarea în siguranţă a palierelor de decompresiei precum şi loc de refugiu.

Turelă de scufundare
Recipient rezistent la presiune interioară şi exterioară utilizat în scufundările de sistem la mare adâncime pentru tranportul scafandrilor la adâncimea de lucru şi readucerea la suprafaţă păstrând în interior presiunea de la adâncimea de lucru. Turelele de scufundare pot avea formă cilindrică sau sferică şi sunt prevăzute la partea inferioară şi lateral cu câte o trecere pentru intrarea şi ieşirea scafandrilor respectiv pentru cuplarea la un cheson de decompresie. De asemenea pot fi de mai multe tipuri funcţie de scufundare. Alimentarea turelei de scufundare se face de la suprafaţă prin cablul ombilical sau de la bateria de butelii proprie aflată la exterior. Cablul ombilical mai cuprinde cabluri electrice de energie şi comunicaţii, furtun de apă caldă, tuburi pentru analiza presiunii interioare şi exterioare etc. Turelele de scufundare pentru scufundări unitare pot fi presurizate din interior de către scafandri, iar cele pentru scufundări în saturaţie la mare adâncime, de la suprafaţă.

                                                                                                                                                                                                         
Ţ

Ţesut
Grupare de celule ale corpului uman cu aceeaşi structurã şi funcţie. Dizolvarea gazelor neutre în ţesuturi are loc în mod diferit, fiecare ţesut absorbind gazele în funcţie de gradul de irigare cu sânge. Existã ţesuturi rapide (plãmânii) şi ţesuturi lente (oasele, nervii).

                                                                                                                                                                                             la titlu
U

Unelte subacvatice
Dispozitive cu ajutorul cărora scafandrii efectuează diferite lucrări sau operaţii sub apă. Uneltele subacvatice pot fi acţionate pneumatic sau hidraulic iar
în funcţie de operaţie pot fi de găurit, de polizat, de înşurubat, de tăiat, chei cu şocuri, vinciuri, ciocane, de curăţat epibioza, dălţi mecanice, fierăstraie, drăgi aspiratoare, lănci de apă etc.  

Unsoare siliconicã
Substanţã grasã mineralã pe bazã de siliconi utilizatã la ungerea unor componente ale echipamentului de scufundare.

Urcare în balon
Accident de scufundare specific scafandrilor echipaţi cu costum greu sau cu costum cu volum variabil ce constă în urcare rapidă şi necontrolată la suprafaţă cauzată de umflarea excesivă a costumului.

                                                                                                                                                                                              la titlu
V

Valvulă de cap
Supapă de evacuare a aerului din costumul de scafandru greu aflată în interiorul căştii şi acţionată cu capul de scafandru.

Vană de egalizare
Robinet de echilibrare a presiunilor între două incinte hiperbare alăturate.

Vană de eşapament
Robinet de medie presiune folosit pentru evacuarea gazului din incintele hiperbare.

Vană de izolare
Robinet de joasă, medie su înaltă presiune aflat în circuitele pneumatice în dreptul trecerilor în incintele hiperbare cu rolul de a izola barocamera în cazul ruperii accidentale a conductelor de gaz.

Var baritat → calce  baritată

Var sodat → calce sodată

Ventilaţie
Operaţiune de împrospătare a atmosferei unei incinte hiperbare prin introducerea şi evacuarea simultană a unei cantităţi egale de amestec respirator, astfel ca presiunea din interior să rămână constantă. Ventilaţia se efectuează în special la chesoanele ce nu sunt prevăzute cu sisteme de regenerare a atmosferei.

Ventuză
Accident de scufundare ce apărea în trecut în timpul coborârii sub apă a unui scafandru echipat cu costum greu, care datorită unei defecţiuni tehnice sau a unei manevre greşite, suferă o depresurizare rapidă a costumului, casca rigidă acţionând ca o ventuză absorbind corpul scafandrului. Pentru evitarea accidentului de ventuză, ulterior s-a montat pe casca scafandrului o vană non-retur.    

Vestã de salvare
Componentã a echipamentului de scufundare utilizatã pentru ridicarea la suprafaţa apei, reglarea flotabilitãţii precum şi pentru asigurarea respirãrii pe timp relativ scurt în situaţie de urgenţã, vesta jucând rolul unui sac respirator. Funcţie de modul în care se poate realiza umflarea ei, vestele de salvare pot fi:
                                    - cu umflare de la un cartuş cu bioxid de carbon ;
                                    - cu umflare de la o butelie cu aer comprimat proprie, cu volun mic (0,4...0,6 l);
                                    - cu umflare de la butelia cu aer comprimat aferentã aparatului de respirat sub apã.
Vestele de salvare pot fi de tip standard şi tip jachetã.

Vitezã de coborâre
Vitezã de creştere a presiunii mediului ambiant în unitatea de timp. La scufundãrile autonome cu aer comprimat, viteza de coborâre la adâncimea de evoluare este de 15...17m/min.

Vitezã de urcare
Viteza cu care se scade presiunea mediului ambiant in unitatea de timp.Viteza de urcare cãtre suprafaţa apei dupã efectuarea unei scufundãri autonome cu aer comprimat ce nu necesitã paliere de decompresie, este de 15 m/min.

Vizibilitate subacvaticã
Distanţa maximã pânã la care se poate vedea un obiect sub apã. Vizibilitatea subacvaticã depinde de prezenţa sau lipsa suspensiilor din masa apei şi iluminarea naturalã sau artificialã.

Vânãtoare subacvaticã
Vânarea şi captuarea sub apã a peştilor. Vânãtoarea subacvaticã se practicã numai cu echipament de scufundare liberã (în apnee) şi cu ajutorul unor scule speciale ca arbalete şi harpoane.
                                                                                                                                                                                             
la titlu

Textul este disponibil sub licenţa GNU pentru documentaţie liberă.
                                Bibliografie

                               
Degeratu, M., Petru, A., Ioniţã, S.: Ghidul scafandrului autonom. Ed.Olimp Press, Bucureşti, 1992
                                Degeratu, M., Petru, A., Ioniţã, S.: Manualul scafandrului. Ed. Per Omnes Artes, Bucureşti, 1999
                                Degeratu, M., Petru, A., Georgescu, Ş.: Aparate de respirat sub apă. Ed. Matrix Rom, Bucureşti, 2003
                                Dinu, D., Vlad, C.: Scafandri şi vehicule subacvatice. Ed. Ştiinţificã şi Enciclopedicã, Bucureşti, 1986             ◄index