◄index

SCUFUNDAREA MILITARĂ ÎN ROMÂNIA


SCURTĂ ISTORIE A SCUFUNDĂRII MILITARE ÎN ROMÂNIA


1967:
căpitanul-locotenent de marină Constantin Scarlat pune bazele primei unităţi de scafandri din Marina Militarã.

1977: este înfiinţat Centrul de Scafandri din Constanţa care va continua activitatea de cercetare în domeniul hiperbar. Realizat în colaborare  cu firma COMEX INDUSTRIES din Franţa, Centrul de Scafandri are în dotare două barocamere multiloc şi o hidrosferă în care se execută pregătirea şi antrenarea scafandrilor în vederea folosirii diferitelor tehnologii de scufundare şi tipuri de aparate de respirat sub apă, cercetări  în vedera realizării de noi tehnologii de scufundare şi medicale, testări de aparate şi tehnică utilizată în activităţi de scufundare, teste de aptitudini în vederea selecţionării scafandrilor. Tot în acest an trebuie consemnată şi vizita celebrului comandant Jaques-Yves Cousteau la  I. R. C. M. cu prilejul expediţiei navei Calypso în Marea Neagră.

1982: Laboratorul Hiperbar de pe lângă Centrul de Scafandri din Constanţa, elaborează Tabelele de decompresie la suprafaţă LH-89 aer şi LH-89 oxigen, pentru scufundări cu aer până la 60 m adâncime.CĂRŢI DE SCUFUNDARE MILITARĂ


Aron Petru, Mircea Degeratu, Sergiu Ioniţă: Ghidul scafandrului autonom 
                                                                                      Editura OLIMP-PRESS, Bucureşti, 1992
                                                             
 Mircea Degeratu, Aron Petru, Sergiu Ioniţă: Manualul Scafandrului
                                                              Editura PER OMNES ARTES, Bucureşti, 1999, ISBN 973-97616-5-4           Atanasiu Traian, Vasile Grad, Mihai Cornel, Ştefan Georgescu:
Acţiunile scafandrilor deminori în viziunea flotelor occidentale
Editura EX PONTO
(format ZIP-516kb)C. Am (r) Vasile Grad, Cdor. Marin Hanganu, Cpt. Cdor. Ştefan Georgescu:  
Cinematica ancorelor
Editura Academiei de Înalte Studii Militare, Bucureşti, 1999


             Mircea Degeratu, Aron Petru, Ştefan Georgescu: Aparate de respirat sub apă
                          Editura MATRIX ROM, Bucureşti 2003, ISBN 973-685-558-9
           Publicarea lucrării a fost finanţată de către DRÄGER SAFETY ROMANIA S.R.L.

                                                                         Cuprins


       

                       Comandor Dr. Ştefan Georgescu: Optimizarea acţiunilor de căutare 
                       a minelor marine şi a altor obiecte subacvatice de către scafandri
                       Centrul Tehnic - Editorial al Armatei, Bucureşti, 2004, ISBN  973-86968-4-4
                                                                (format ZIP- 450 kb)

                                                

 
Date despre autorii acestor cărţi:

Dr. ing. Mircea Degeratu:
- profesor universitar la catedra de Hidraulică şi Proctecţia Mediului din Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti;
- profesor invitat la Universitatea Bucureşti şi la Universitatea Paris XII;
- membru titular al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România;
- consultant oficial al Centrului de Scafandri Constanţa din cadrul Forţelor Navale în probleme de Hidraulică hiperbară

Dr. ing. Aron Petru:
- doctor în Hidraulică hiperbară (la UTCB);
- director al firmei de intervenţii submarine S.C.TEHYS-PRO S.R.L din Constanţa;
- căpitan-comandor la Centrul de Scafandri Constanţa (până în 1993);
- şef al Laboratorului Hiperbar şi al Secţiei de cercetare-proiectare "Pătrunderea Omului sub Apă" (până în 1993).
 
Dr. Ştefan Georgescu:
- doctor în Ştiinţe Militare;
- Comandor la Centrul de Scafandri Constanţa din cadrul Forţelor Navale;
- comandant de navă pentru scufundări de mare adâncime;
- comandant de unitate de scafandri şi actualmente ofiţer instructor la centrul regional NATO/PfP din cadrul Universităţii Naţionale de Apărare. 
Sergiu Ioniţă:
- scafandru profesionist, brevetat în S.U.A., la şcoala Professional Diving School of New York;
- specializat în scufundarea de adâncime la şcoala Commercial Diving Institute of New York;
- angajat al unor firme de intervenţii submarine de prestigiu din S.U.A.: Oceaneering Int., Brundette Diving, American Oilfield Diving şi Martech Int., specializate în intevenţii submarine la instalaţiile offshore din Golful  Mexic.LEGISLAŢIE

H.G. nr. 350 (Monitorul Oficial nr.187/1993): Pregătirea, antrenarea, perfecţionarea pregătirii şi brevetarea scafandrilor;

Ordin nr. 363
(Monitorul Oficial nr.272/1995): Aprobarea Normelor privind pregătirea, organizarea şi protecţia muncii în activitatea de scufundare;

H. G. nr. 844
(Monitorul Oficial nr. 586/2001): Lista de armamente, muniţii şi alte produse militare supuse regimului de control la export şi import (ML17 pct.a).

ADRESE WEB

                    http://www.presamil.ro/OM/2004/34/pag%2010.htm
          
                    http://www.geocities.com/romanianspecialforces/scafandri.html


                  
              ◄index