index

SCUFUNDAREA PROFESIONALĂ PE PLAN MONDIAL


SCURTĂ ISTORIE A SCUFUNDĂRII PROFESIONALE PE PLAN MONDIAL

900 î.Hr.: o friză asiriană reprezintă câţiva scufundători, probabil soldaţi, ce respirau prin nişte burdufuri din piele în timp ce înotau sub apă. Este cea mai veche mărturie a folosirii unui dispozitiv de respirat sub apă.

sec.V î.Hr.:
Scyllos din Sion şi fiica sa Cyana se scufundă pentru a tăia ancorele navelor regelui Persiei, Xerxes. (Figura 1).


415 î.Hr.: scufundătorii greci atacă sub apă şi distrug barajele submarine la Siracuza.

sec.IV î.Hr.: scrierile lui Aristotel Istoria animalelor, Oppian Haleuticele, Eschil Rugătoarele şi Pliniu Istoria naturală cuprind referiri la viaţa şi munca pescuitorilor de bureţi de mare. În opinia acestora,"...ei sunt cei care au pătruns pentru întâia oară în chip sistematic în elementul neprimitor al apei".

332 î.Hr.: Aristotel descrie în lucrarea Problemata cum Alexandru cel Mare se scufundă într-un butoi cu geam numit "Colympha" pentru a vedea munca scufundătorilor trimişi de el să ridice obstacolele aflate sub apă în timpul asediului portului fenician Tyre aflat pe coasta Mării Mediterane,în Libanul de astăzi. (Figura 2).

sec.III î.Hr.: matematicianul grec Arhimede (287-212 î.Hr.) enunţă principiul flotabilităţii corpurilor solide în lucrarea Despre corpurile plutitoare.

1250: Roger Bacon descrie în lucrarea Opus Major nişte rezervoare de aer destinate scufundătorilor.

1430: manuscrise aflate în Biblioteca Naţională din München arată un scufundător care recuperează bunuri de la o epavă şi care este echipat cu un costum şi o cască din piele prelungită cu un tub până la suprafaţa apei şi ale cărui extremităţi deschise sunt susţinute de două flotoare.

1500: Leonardo da Vinci concepe unul din primele aparate autonome de respirat sub apă ale cărui schiţe apar în lucrarea Codex Atlanticus. Aparatul lui da Vinci combina în acelaşi sistem atât alimentarea cu aer cât şi controlul flotabilităţii însă nu există dovezi că ar fi reuşit vreodată să pună în practică acest aparat. (Figura 3).

1511: se reeditează lucrarea lui Vegetius De Re Militari în care sunt prezentate câteva gravuri ale unor mijloace de respirat sub apă. Într-una, un scufundător îmbrăcat cu un veşmânt strâmt, respiră într-un burduf plin cu aer, iar în alta un alt scufundător are capul acoperit în întregime cu o glugă fixată ermetic sub braţe. În partea superioară gluga comunică cu suprafaţa, iar extremitatea pluteşte susţinută de o başică umflată cu aer.

1535: Gugliemo de Lorena folosindu-se de un clopot de scufundare explorează epavele galerelor romane scufundate în lacul Nemi.

1538: la una din primele scufundări ce au avut loc cu un clopot de scufundare, în râul Tejo din Spania, a asistat însuşi împăratul Carol Quintul. În secolul al XVII-lea apar şi alte clopote de scufundare cum ar fi  cel al lui Spalding, Trieval, şi Sturmius (Figura 4).

1628: Diego de Ufano descrie amănunţit un aparat similar în lucrarea Artilerici. (Figura 5).

1650: Van Guericke crează prima pompă pneumatică ce comprima aerul. (Figura 6).

1667: fizicianul şi chimistul englez Robert Boyle (1628-1691), descoperă pentru prima oară simptomele bolii de decompresie. După decompresia unui şarpe, Boyle observă formarea de bule de aer în ochii şarpelui. Robert Boyle cunoscut mai ales prin lucrările sale despre gaze, descoperă efectele pe care le are presiunea asupra diferitelor volume de gaze şi enunţă în anul 1670 legea compresibilităţii gazelor. De asemenea, Boyle este cel care a descoperit că aerul are greutate. În toate experimentele sale cu gaze, Boyle s-a folosit de pompa pneumatică a lui Van Guericke.

1676: Edme Mariotte (1620-1684), fizician francez completează legea lui Boyle adăugând enunţului "la temperatură constantă", legea devenind Boyle-Mariotte.

1680: fizicianul italian Giovanni Borelli descrie în lucrarea De motu animalium un dispozitiv inventat chiar de el care este considerat a fi strămoşul aparatului autonom. Scafandrul ţine capul într-un vas din metal prevăzut cu o ferestruică iar aerul expirat, înainte de a se reîntoarce în vas, era împrospătat trecând printr-un tub lung din aramă umplut cu apă. Din când în când pentru a nu respira prea mult în vas, scafandrul se ridica la suprafaţă, deschidea două robinete şi suflând elimina aerul viciat printr-un robinet lăsând să intre aer curat prin celălalt. Apoi închidea robinetele şi cobora din nou pe fundul apei. Aceste mişcări ale scafandrului erau uşurate datorită lestului pe care-l purta precum şi datorită unui element al aparatului ce semăna cu o seringă umplută cu aer şi etanşe cu ajutorul căreia scafandrul modifica volumul, obţinând astfel flotabilitate pozitivă sau negativă. În plus,scafandrul putea să-şi pună nişte înotătoare asemănătoare labelor de broască. (Figura 7).

1690: Sir Edmund Halley, descoperitorul cometei care-i poartă numele, perfecţionează clopotul de scufundare prevăzând împrospătarea aerului în clopot cu ajutorul proviziilor de aer coborâte sub apă într-un butoi lestat. Cu acest clopot Halley se scufundă până la adâncimea de 18 m, timp de 1,5 ore. (Figura 8).

1691: Denis Papin propune trimiterea aerului comprimat în clopotul de scufundare cu ajutorul unei pompe de la suprafaţă, printr-un tub prevăzut cu supape.

1714: Valentini descrie în lucrarea Musei Musearum un scafandru înzestrat cu o bonetă din pânză ceruită şi cu o mască. În vârful acestei bonete prevăzută în partea de jos cu o pânză din bumbac mai groasă ce se strângea etanş în jurul gâtului, era prinsă o trompă lungă din piele cu ajutorul căreia scafandrul se scufunda în locuri adânci şi să rămănă sub apă timp îndelungat. (Figura 9).

1715: John Lethbridge coboară cu ajutorul unei carcase etanşe la adâncimea de 16...18 m timp de 20 minute, într-o misiune de salvare (Figura 10).

1754: Richard Pocoke  descrie un costum de scafandru cu cască ce era alimentat de o pompă de aer.

1762: un alt englez, John Smeaton realizează un cilindru suflant antrenat de o roată hidraulică. Apoi, în anul 1779 Smeaton crează  chesoanul de scufundare cu ajutorul căruia au fost reparate fundaţiile picioarelor podului de la Hewhorn, Anglia.

1771: parizianul Freminet inventează "maşina hidrostatergatică". Aparatul era alcătuit dintr-o rezervă de aer, o cască cu ferestruică şi o îmbrăcăminte din piele etanşe şi solidă. O armătură metalică articulată asigura rezistenţa la presiunea apei lăsând în acelaşi timp scafandrului mai multă libertate a mişcărilor. Aparatul lui Freminet permitea circulaţia continuă a aerului, iar respiraţia se efectua prin intermediul unor foale pe care le purta scafandrul şi care erau puse în mişcare de un resort. Cu acest aparat Freminet a stat timp de mai mult de o oră la adâncimea de 15 metri pe fundul fluviului Sena. (Figura 11).

1775: abatele La Chapelle scrie Traité du scafandre în care apare menţionat pentru prima dată termenul scafandru.

1776:aplicând invenţia lui Smeaton, John Wilkinson realizează prima suflantă pe care o instalează în atelierul său din Wilby, Anglia. Acesta a fost primul prototip al tuturor compresoarelor mecanice.

1797: inginerul german Karl Heinrich Klingert publică lucrarea Tauchermaschine (Aparat pentru scufundare) în care propune un aparat de respirat sub apă asemănător cu cel al lui Freminet. (Figura 12).

1801: fizicianul englez John Dalton (1766-1844) formulează legea presiunilor parţiale ale gazelor ce alcătuiesc un amestec gazos.

1803: fizicianul american Joseph Henry (1797-1878) enunţă legea dizolvării gazelor în lichide.

1805: Fullerton realizează un clopot de scufundare undividual.

1808: Brizé-Fradin concepe un aparat autonom de respirat sub apă considerat a fi şi el unul din strămoşii aparatelor autonome moderne. (Figura 13).

1809: germanul Friedrich Von Drieberg inventează un aparat autonom numit “tritonul”. Aparatul era alcătuit dintr-un rezervor cu aer pe care scafandrul îl ţinea în spate şi alimentat cu aer de la suprafaţă printr-un tub. Scafandrul purta pe cap o coroană la care era ataşată o vergea metalică. Prin mişcările capului, vergeaua acţiona o supapă a rezervorului, scafandrul alimentându-se astfel cu aerul comprimat din acesta. (Figura 14).

1819: germanul Augustus Siebe inventează  echipamentul de scafandru cu cască şi fără costum de scufundare în care aerul era trimis de la suprafaţă prin pompare. Siebe brevetează în anul 1837 o variată perfecţionată a aparatului său (Figura 15). La acest nou aparat, aerul suplimentar ieşea printr-o supapă laterală a căştii care la nevoie putea fi manrvrată cu capul de scafandru. Costumul era complet etanş şi îmbrăca scafandrul complet cu excepţia mâinilor care se puteau pune în nişte mănuşi din cauciuc etanşe la încheieturi. Costumul mai era prevăzut şi cu o garnitură solidă din cauciuc ce se prindea de pieptar. Casca era detaşabilă şi se putea fixa de pieptar printr-un filet special. Costumul mai era prevăzut cu tălpi din plumb. Cu aparatul Siebe se puteau efectua scufundări până la adâncimea de 54 m. Apare astfel echipamentul clasic sau greu de scufundare cu costum şi cască rigidă alimentat de la suprafaţă cu aer comprimat. Acest tip de costum de scufundare a fost fabricat în Anglia de firma Siebe Gorman &  Company Ltd., precum şi de Dräger în Germania, Galeazzi în Italia, Denayrouze în Franţa, Morse Diving Equipment Company şi Schrader în S.U.A. şi Yokohama Diving Apparatus în Japonia.
 
1825: englezul William James inventează un aparat de respirat sub apă prevăzut cu un recipient cu aer comprimat ce era livrat la debit constant.William James a formulat se asemenea pentru prima oară şi principiul de funcţionare al costumului cu volum constant. Deşi utilizarea acestui aparat autonom era limitată la durate scurte de timp şi adâncimi reduse, este considerat a fi primul aparat autonom de respirat sub apă. (Figura 16).

1825: americanul Charles Condert inventează un aparat autonom ce era compus dintr-un rezervor în formă de potcoavă pe care scafandrul îl purta în zona mijlocului. Aparatul debita un flux continuu de aer în interiorul unei căşti deformabile prin intermediul unui tub din cupru îndoit. Sistemul mai cuprindea şi o supapă pentru umflarea costumului scafandrului. Cu acest aparat, Condert a efectuat câteva scufundări în East River din statul New York înainte de a-şi
pierde viața în anul 1832 datorită crăpării tubului de alimentare cu aer.
(Figura 17).

1827: francezul Beaudoin realizează un model propriu al unui aparat autonom care a fost mai puţin utilizat.

1834: americanul Norcross inventează supapa de evacuare a aerului expirat de scafandru din cască.

1836: americanul Charles Dean publică primul manual de scufundare ce cuprindea elemente generale referitore la modalitatea de efectuare a scufundărilor.

1845: Traussort, profesor de fizică la un liceu din Angers, Franţa, studiază pentru prima oară efectele compresiei aerului asupra organismului uman participând el însuşi la experimente. Rezultatele le publică într-un raport din Buletinul societăţii industriale din Angers.

1846: este conceput şi realizat primul submersibil purtător de scafandri numit Pyrhydrostat de către dr. Payerne. Părintele submarinului purtător de scafandri modern este considerat a fi americanul Simon Lake care a realizat câteva modele pentru US Navy în perioada 1890...1900.

1860: Benoit Rouquayrol, un inginer de mine inventează "regulatorul pentru curgerea aerului comprimat", piesa principală a aparatului de salvare destinat minerilor. Rouquayrol se asociază cu ofiţerul de marină Auguste Denayrouze pentru a transforma împreună aparatul de salvare într-un aparat de scufundare al cărui brevet este depus în acelaşi an la 14 Aprilie.

1861: francezul Boucquay student la Facultatea din Strasbourg prezintă o teză de doctorat intitulată De l'air comprimé (Despre aerul comprimat), în care descrie efectele compresiei aerului asupra organismului, introducând pentru prima oară noţiunea de decompresie lentă. De asemenea, tot în această teză, el menţionează primul şi exemplul sticlei cu apă gazoasă.

1862: Rouquayrol aduce o inovaţie aparatului de salvare pentru mineri şi anume un muştiuc (piesă bucală) din cauciuc vulcanizat fixat la capătul unei piese metalice.

1864: la 11 Martie apare brevetul variantei perfecţionate a aparatului de respirat sub apă, cu alimentare de la suprafaţă prin intermediul unui furtun din cauciuc şi alimentat de la o pompă (Figura 19). În acelaşi an la 27 Iunie, apare brevetul variantei autonome. Anul urmator, aparatul autonom este dotat cu un fluier avertizor ce anunţa apropiata epuizare a rezervei de aer comprimat, iar în anul 1866 detentorului acestui aparat i se ataşează un prefiltru metalic în formă de stea destinat a opri impurităţile din aerul rezervorului.

1867: inginerul francez Triger, inventatorul chesonului de lucru, observă că accidentele muncitorilor chesonieri numite boala de decompresie sau boala de cheson, se produc atunci când organismul supus unei presiuni mai mari este decomprimat prea repede. Într-un raport publicat în Analele podurilor şi şoselelor, el recomandă ca "dezecluzarea" (decompresia) chesonierilor să se facă pe durata a minim şapte minute, afirmând că în acest mod accidentele vor dispărea în totalitate.

1869: medicul de marină A. Le Roy de Mericourt ce studiase fiziologia scufundărilor în Oceanul Indian şi Marea Mediterană, publică un raport specializat intitulat Consideraţii asupra igienei pescuitorilor de bureţi. El a observat că "tulburările care apar la scafandrii se produc atunci când bulele de aer pătrund în circulaţia cerebrală".

1870: Rouquayrol şi Denayrouze pun la punct un nou dispozitiv pentru aparatul lor,"aeroforul" (Figura 20). Ca şi în modelul anterior, scafandrul purta pe spate în poziţie orizontală un rezervor din oţel ce conţinea o mică cantitate de aer comprimat la presiunea de 40 bar. Din exterior o pompă împingea în rezervor aerul până la această presiune. Între rezervor şi căile respiratorii aerul era destins în regulator, organ de precizie al aeroforului. Pe cele două feţe ale unei membrane acţionau pe o parte presiunea ape, iar pe cealaltă presiunea aerului respirat. Dacă aceasta era inferioară presiunii apei sau atunci când plămânii începeau să fie comprimaţi, membrana se deforma declanşând deschiderea unei supape ce permitea pătrunderea aerului. Atunci când presiunea aerului creştea (în timpul expiraţiei), sau când presiunea apei scădea (în timpul ridicării), supapa se închidea iar excesul de aer era evacuat prin deschiderea unei valve din cauciuc numită "cioc de raţă". Prin acest regulator al aeroforului se realiza în mod automat echilibrul între presiunea apei exercitată la exterior asupra corpului scafandrului şi presiunea aerului la interior în plămânii scafandrului. În acest mod, respiraţia nu necesita efectuarea unui efort deosebit. Aparatul Rouquayrol-Denayrouze în varianta autonomă, corespunde exact ca principiu aparatului autonom de astăzi. Acest aparat putea fi utilizat nu numai autonom dar şi cu alimentare de la suprafaţă de la o pompă prin intermediul unui furtun din cauciuc, cu avantajul unei lungi durate de scufundare dar având inconvenientul unei mari jene in mişcare. Varianta autonomă a acestui "aparat cu presiune joasă" nu oferea o autonomie suficientă de scufundare (mai puţin de 15 minute la adâncimea de 10 metri), însă varianta mult mai perfecţionată care a urmat "aparat respirator cu presiune mare", permitea atingerea adâncimii de 40 metri sau adâncimea de 10 metri şi durata de peste o oră.

1873: Dr. Andrew H. Smith prezintă un raport în care arată că în timpul construirii podului Brooklyn din statul New York, muncitorii chesonieri suferă numeroase accidente datorate bolii de cheson, iar din cauza poziţiei aplecate pe care o aveau, simptomele au fost denumite "bends" (benduri).

1878: Paul Bert, medic şi profesor de fiziologie la Sorbona, pe baza observaţiilor anterioare concluzionează că boala de cheson este identică cu problemele pe care le au şi scafandrii. Bert publică lucrarea Presiunea barometrică punând astfel bazele fiziologiei scufundării. Bert stabileşte toate legile care astăzi stau la baza atât a fiziologiei hiperbare dar şi a celei hipobare pentru aviatori şi alpinişti. El a studiat diferitele componente ale aerului şi pentru fiecare a observat mai întâi cum reacţionează animalele la depresiune şi apoi ce se petrece într-o atmosferă în care aerul este comprimat. Într-o primă serie de experimente, Bert a folosit vrăbii iar apoi pentru a analiza sângele a folosit câini. În acest scop, el a construit un cheson pentru decompresie şi unul pentru compresie precum şi o "maşină pentru extras gazele din sânge" (Figura 22). În esenţă concluziile sale sunt următoarele: peste adâncimea de aproximativ 15 metri, oxigenul pur devine toxic însă când este amestecat cu azot adâncimea limită este de circa 120 metri; azotul este foarte puţin solubil în sânge la presiune atmosferică, însă devine solubil din ce în ce mai mult odată cu creşterea adâncimii; dacă revenirea la suprafaţă este prea rapidă, azotul se degajă din sânge sub formă de bule care pot să dea senzaţii de pişcături şi dureri în articulaţii; dacă aceste bule astupă vasele sanguine, se produce o embolie gazoasă care poate conduce la paralizie sau chiar moarte. De aici Paul Bert trage concluzia că revenirea la presiunea normală trebuie să se facă lent pentru a permite azotului să fie eliminat treptat. Totodată Bert menţionează pentru prima oară necesitatea utilizării oxigenului pur pentru reducerea timpului de decompresie.

1897: James Lorrain Smith studiază efectele toxice pe care le are oxigenul asupra alveolelor pulmonare atunci când este inspirat la o presiune partială mai ridicată (efectul Lorrain Smith).

1908: fiziologul englez John B. S. Haldane formulează primele reguli precise necesare asigurării unei urcări progresive a scafandrilor la presiunea atmosferică (Figura 24). După efectuarea a numeroase experimente practice în care a folosit capre, Haldane stabileşte teoretic pe baza unor ecuaţii matematice o procedură de decompresie în trepte cu mai multe opriri în funcţie de adâncimea şi durata scufundării, care a fost apoi denumită "tabelele lui Haldane". De asemenea, dacă dintr-o cauză oarecare un scafandru este obligat să revină foarte rapid la suprafată, el trebuie ca imediat să se scufunde din nou pentru a reveni la presiunea atmosferică în mod reglementar sau să fie recomprimat într-un cheson special unde este decomprimat în mod lent conform acelorlaşi tabele.Tabelele lui Haldane au fost publicate în acelaşi an de Comitetul de scufundare profundă al Amiralităţii britanice. De atunci, modificate de mai multe ori tabelele, lui Haldane au fost adoptate de cele mai multe ţări, principiile de bază fiind considerate valabile şi în prezent.

1911: Sir Robert Davis manager la firma Siebe Gorman & Co.Ltd., concepe un aparat autonom de respirat sub apă în circuit închis bazat pe aparatul lui Fleuss. Aparatul care-i poartă numele, a fost fabricat şi de alte firme specializate ca Dräger în Germania şi Pirelli în Italia şi utilizat în special pentru salvarea echipajelor de pe submarine (Figura 25).

1913: J. E. Williamson realizează primele filmări subacvatice cu ajutorul unui aparat montat într-o cameră sferică.

1915: în timpul operaţiunilor de ranfluare a submarinului F4 scafandrii US Navy utilizând echipament greu cu alimentare de la suprafaţă ating adîncimea maximă de 100 m.

1917: firma Dräger produce un aparat autonom de respirat sub apă care recircula amestecul respirator compus din aer comprimat îmbogăţit cu oxigen. Aparatul putea fi utilizat până la adâncimea maximă de 40 metri (Figura 26).

1928: Robert Davis construieşte chesonul submersibil de decompresie pentru scurtarea perioadelor lungi de decompresie ale scafandrilor.

1931: este realizat tot de către Robert Davis un cheson prevăzut cu trei compartimente ce avea posibilitatea de a se cupla cu un cheson submersibil presurizat în care scafandrii să efectueze decompresia într-un mediu uscat.

1935...1946: fiziologi ruşi sub conducerea lui A. D. Orbelli investighează folosirea heliului în amestecurile respiratorii pentru scufundări în saturaţie de până la 200 m adâncime.

1937: este consemnată prima scufundare realizată cu amestec heliu/oxigen (HELIOX) în scopuri civile, de către americanul Max Gene Nohl, care atinge adâncimea de 128 m în lacul Michigan (Figura 28). Un an mai târziu, Max Nohl împreună cu Edgar End realizează şi prima scufundare în saturaţie. Ei au stat timp de 27 ore la adâncimea de 30 m respirând aer, iar decompresia a durat 5 ore.Tot într-o scufundare cu caracter civil, Jack Brown atinge adâncimea de 168 m în anul 1946.

1943: detentorul Cousteau-Gagnan eşuează primele teste efectuate în luna Februarie în râul Marne de lângă Paris. Se aduc o serie de modificări cum ar fi fixarea supapei de evacuare a aerului expirat în camera detentorului la acelaşi nivel cu cea de inspiraţie şi punerea unui al doilea furtun separat pentru expiraţie. În acelaşi an în cursul verii şi toamnei, Cousteau împreună cu Philippe Taillez şi Frederic Dumas testează prototipul acestui aparat în Marea Mediterană. Deoarece aparatul se dovedeşte a fi sigur şi deosebit de uşor de utilizat, este folosit şi de către ceilalţi membri ai familiei Cousteau (soţia şi cei doi fii). Se efectuează peste 500 de scufundări testând aparatul încercându-se determinarea limitelor de utilizare. Astfel în luna Octombrie, Dumas atinge adâncimea de 64 de metri. Aparatul suferă o serie de perfecţionări ajungându-se în anul 1945 la renumitul detentor Cousteau-Gagnan, CG-45 (Figura 29). Acesta va fi urmat de alte variante perfecţionate şi anume de detentorul Mistral şi Super Mistral de tipul "detentor dorsal" cu un singur etaj şi apoi de detentorul Acquilon cu două etaje separate. Toate aceste modele au fost produse la firma La Spirotechniques, o subsidiară a L'Air Liquide şi comercializate în Franţa începând cu anul 1946. Aparatul Cousteau-Gagnan stă la baza tuturor aparatelor de respirat cu aer comprimat utilizate în prezent în scufundarea autonomă. În S.U.A.aparatul Cousteau-Gagnan a fost comercializat sub denumirea de Aqualung.

1945: suedezul Arne Zetterström folosind un amestec respirator alcătuit din hidrogen şi oxigen (HIDROX) reuşeşte să  atinghă adâncimea de 161 m.

1946: Jacques-Yves Cousteau pune la punct costumul cu volum constant. Fabricat din cauciuc vulcanizat, costumul a fost realizat special pentru scufundări cu durate mari de timp în ape cu temperatură scăzută.

1945: suedezul Arne Zetterström folosind un amestec respirator alcătuit din hidrogen şi oxigen (HIDROX) reuşeşte să  atinghă adâncimea de 161 m.

1946: Jacques-Yves Cousteau pune la punct costumul cu volum constant. Fabricat din cauciuc vulcanizat, costumul a fost realizat special pentru scufundări cu durate mari de timp în ape cu temperatură scăzută.

1960: Edwin Link, Jaques-Yves Cousteau şi George Bond definitivează teoria scufundărilor în saturaţie, iar în anii următori au loc primele experimente cu case submarine: 1962 Man-in-Sea I (Figura 44), Precontinent I, Conshelf I; 1963 Precontinent II, Conshelf II; 1964 Man-in-Sea II, Sealab I (Figura 45); 1965 Sealab II (Figura 46), Precontinent III, Conshelf III; 1969 Tektite I (Figura 47). În cadrul experimentului Man-in-Sea II s-a atins cea mai mare adâncime, 132 m, iar timpul experimentului Tektite I scafandrii au petrecut 60 de zile la adâncimea de 12 m.

1965: se realizează primele scufundări în saturaţie în sistemul turelă-cheson în scopuri civile. Scufundările au fost efectuate în lacul de acumulare Smith Mountain Dam din statul Virginia S.U.A. cu sistemul Cachalot, de către o echipă de scafandri a firmei Westinghouse Electric Corporation. Au fost realizate numai puţin de 800 de scufundări în saturaţie timp de 12 săptămâni.

1965: firma Taylor Diving and Salvage pune la punct unul din primele sisteme de scufundare tip turelă-cheson Mark DCL cu care se efectuează scufundări în saturaţie la adâncimea de 91 m în Golful Mexic.

1966: Bev Morgan şi Bob Kirby înfiinţează  în Santa  Barbara, California, firma Kirby Morgan Corporation, primul fabricant de căşti rigide superuşoare şi de  măşti faciale de scufundare. Ca urmare a intensificării exploatării resurselor petroliere offshore, s-au făcut eforturi pentru a se adapta şi perfecţiona vechiul echipament clasic Siebe care devine tot mai greoi şi dificil de utilizat. Perfecţionările aduse noilor echipamente s.au axat în special pe realizarea unei noi generaţii de aparate de respirat sub apă având greutate mult redusă. Aceste noi echipamente sunt alcătuite dintr-o cască rigidă având greutate redusă şi prevăzută cu un singur geam, iar în locul costumului clasic fixat de cască se utilizează un sistem de cuplare pentru casca rigidă sau masca facială format dintr-un inel metalic şi un guler din cauciuc (Figura 35).   

1970: medicul Morgan Wells începe mai multe experimente în cadrul "National Oceanic and Atmospheric Administration" (N.O.A.A.) pentru utilizarea amestecurilor azot-oxigen (NITROX) în timpul efectuării scufundărilor autonome cu caracter civil. Aceste experimente au avut la bază numeroase alte teste anterioare efectuate de către U. S. Navy începând cu anul 1943.

1972: doi scafandrii din U. S. Navy lucrează timp de 30 minute la adâncimea de 288 m.

1972: în cadrul experimentului Physalie VI, doi scafandrii francezi ating adâncimea de 610 m într-o scufundare simulată.

1977: are loc experimentul Janus IV în care o echipă de scafandrii francezi lucrează în mare la adâncimea de 460 m. În timpul experimentului unul din scafandrii coboară la 501 m, record de scufundare reală.

1980: trei scafandrii britanici doboară recordul francez în chesonul de la Alverstoke, atingând adâncimea de 660 m în scufundare simulată.

1981: în Centrul experimental hiperbar de la Duke University, se atinge adâncimea de 686 m tot în scufundare simulată. Cei trei scafandrii au stat în camerele hiperbare 43 zile, 8 ore şi 26 minute.

1985: firma COMEX din Franţa realizează experimentul Hydra V în cadrul căruia două echipe de câte trei scafandrii au respirat amestec HIDROX la adâncimea de 450 m în scufundare simulată. În anul 1992, COMEX  realizează experimentul Hydra X în care se atinge adâncimea record de 701 m, performanţă ce este neegalată până în prezent.

 
 

ADRESE WEB

                   
                  
  Firme de lucrări subacvatice


                    American Underwater Services - http://www.americanunderwaterservices.com
                    Aqua Diving Services Ltd - http://www.aqua-diving-services.com
                    Cal Dive International - http://www.caldive.com
                    Cape Diving International - http://www.capediving.com
                    COMEX - http://www.comex.fr
                    Deep Offshore - http://www.deepoffshore.com
                    Dive-Marine Services Pte - http://www.divemarine.com.sg
                    Dominion Diving - http://www.dominiondiving.com
                    Dykab - http://www.dykab.se
                    GB Diving BV - http://www.gbdiving.nl
                    Hydrex - http://www.hydrex.be
                    Hydroremont - http://www.hydroremont.com
                    Hydroweld - http://www.hydroweld.com

                    Impresub - http://www.impresub.it
                    Inspection & NDT - http://www.inspectionjobs.com
                    K. D. Marine - http://www.kdmarine.com

                    Nordseetaucher Gmbh - http://www.nordseetaucher.de <>
                    Oceaneering International Inc.
- http://www.oceaneering.com
                    Ocean Works Asia - http://www.owa.co.jp
                    Oriente Marine Group - http://www.omgca.com
                    Podvodservice LLC - http://podvodservice.non.ru
                    Podvodspetsstroy - http://www.pss.dp.ua
                    Psomakara Divers - http://www.psomakara.gr
                    Qatar Subsea Services - http://www.haluloffshore.com
                    Stolt Offshore S.A. - http://www.stoltoffshore.com <>
                    S & J Diving
- http://www.sjdiving.com
                    Subsea7 - http://www.subsea7.com
                    Taucher Heros Gmbh
- http://www.taucher-heros.de
                    Technip Coflexip Ltd. - http://www.technip-coflexip.com
                    Underwater Diving Services - http://www.uds.co.uk


Organizaţii

ADC (Association of Diving Contractors) - http://www.adc-usa.org
American Welding Society - http://www.amweld.org
CADC (Canadian Association of Diving Contractors) - http://www.cadc.ca
DDRC (Diving Diseases Research Centre) - http://www.ddrc.org
HSE (Healthy and Safety Executive) - http://www.hse.gov.uk
IMCA (International Marine Contractors Association) - http://www.imca-int.com
MTS (Marine Technology Society) - http://www.mtsociety.org
Norwegian Petrolium Directorate - http://www.npd.no
OSHA (Occupational Safety and Health Administration) - http://www.osha.gov
Offshore Technology Industry Association - http://www.offshore-technology.com
SUT (Society for Underwater Technology) - http://www.sut.org.uk

                              


Producători de echipamente de scufundare profesională

Amron International - http://www.amronintl.com
Aqua-Air Industries - http://www.aquaairind.com
Armada Systems - http://www.armadahull.com
Broco - http://www.brocoinc.com
COMEX - http://www.comex.fr
Compair - http://www.compair.com
Cygnus Instruments - http://www.cygnus-instruments.co.uk
DeepSea Power & Light - http://www.deepsea.com
Desco Corporation - http://www.divedesco.com

Dive Dynamics - http://www.divingdynamics.com
Diveline - http://www.umbilicals.com
Dive Rescue International - http://www.diverescueintl.com
Divers Supply - http://www.diverssupplyinc.com
Diving Systems International - http://www.divingsystems.com
Dräger - http://www.draeger.com/ST/internet/UK/en/Products/Dive/diving_equipment.jsp
Easy Lift - http://www.easylift.org.uk
Galeazzi - http://www.drassgaleazzi.com
Haux - http://www.hauxlifesupport.com
Hydroweld - http://www.hydroweld.com
Hyperbaric Technology - http://www.hytech.nl
KME Diving Suits - http://www.kmedrysuits.com
MagmaFusion - http://www.magmafusion.com
Marine Dynamics - http://www.hyperbar.com
Ocean Systems - http://www.splashcam.com
Offshore Cleaning Systems - http://www.offshorecleaningsystems.com
Subsalve - http://www.subsalve.com


Distribuitori

Amron International - http://www.amronintl.com
Aqua Tech Dive Center - http://www.divecenter.com
Aquatica - http://www.aquatica.it
Circle Technical Services - http://www.circletech.co.uk
Deca Diving - http://www.decadiving.com
Divex - http://www.divex.co.uk
MAR-VEL - http://www.mar-vel.com
Pommec - http://www.pommec.com

Steffen - http://www.steffeninc.com
SMP - http://www.smp-ltd.co.uk
Searchwise - http://www.searchwise.co.uk

Reviste on line

Dräger Review - http://www.draegerreview.com
European Journal Of Underwater And Hyperbaric Medicine - http://www.eubs.org
Hyperbaric Medicine Today - http://www.hbomedtoday.com
Immersed - http://www.immersed.com
International Ocean Systems - http://www.intoceansys.co.uk
Ocean News & Technology - http://www.ocean-news.com
Offshore Source Magazine - http://www.offshoresource.com
Underwater Contractor International - http://www.under-water.co.uk

Şcoli de scufundare profesională

Canadian Working Divers Institute - http://www.canadianworkingdivers.com
College of Oceaneering - http://www.universities.com/On-Campus/www.College_Of_Oceaneering.html
Commercial Diving Academy - http://www.commercialdivingacademy.com
Descend Underwater Training Centre
- http://www.descend.com.au
Divers Academy - http://www.diversacademy.com
Divers Institute of Technology - http://www.diversinstitute.com
Hyperbaric Training Center Deutschland - http://www.hyperbaric-training-center.de
IDSA (International Diving Schools Association - http://www.idsaworldwide.org
INPP - http://www.inpp.org
Interdive - http://www.interdive.co.uk
National Duikcentrum - http://www.ndc.nl
Nautilus - http://www.nautilus.at
Ocean Corporation - http://www.oceancorp.com
Professional Diving School "Marco Polo" - http://www.subiper-marcopolo.it
Stattens Dykkerskole - http://www.statens-dykkerskole.no
Syntra - http://www.acebe.com
Underwater Centre - http://www.theunderwatercentre.co.uk
West Coast Commercial Diving School - http://www.divingschool.co.za

  index