index

SCUFUNDAREA SPORTIVĂ PE PLAN MONDIAL


SCURTĂ ISTORIE A SCUFUNDĂRII SPORTIVE PE PLAN MONDIAL


900
î.Hr.: o friză asiriană reprezintă câţiva scufundători, probabil soldaţi, ce respirau prin nişte burdufuri din piele în timp ce înotau sub apă. Este cea mai veche mărturie a folosirii unui dispozitiv de respirat sub apă.

sec.V î.Hr.:
Scyllos din Sion şi fiica sa Cyana se scufundă pentru a tăia ancorele navelor regelui Persiei, Xerxes. (Figura 1).

                                                                                                      
        
415 î.Hr.: scufundătorii greci atacă sub apă şi distrug barajele submarine la Siracuza.

sec.IV î.Hr.: scrierile lui Aristotel Istoria animalelor, Oppian Haleuticele, Eschil Rugătoarele şi Pliniu Istoria naturală cuprind referiri la viaţa şi munca pescuitorilor de bureţi de mare. În opinia acestora,"...ei sunt cei care au pătruns pentru întâia oară în chip sistematic în elementul neprimitor al apei".

sec.III î.Hr.: matematicianul grec Arhimede (287-212 î.Hr.) enunţă principiul flotabilităţii corpurilor solide în lucrarea Despre corpurile plutitoare.

sec.VI d.Hr.: se fac primele referiri despre "ama", pescuitoarele de perle din Japonia şi Coreea de Sud .

1250: Roger Bacon descrie în lucrarea Opus Major nişte rezervoare de aer destinate scufundătorilor.

1430: manuscrise aflate în Biblioteca Naţională din München arată un scufundător care recuperează bunuri de la o epavă şi care este echipat cu un costum şi o cască din piele prelungită cu un tub până la suprafaţa apei şi ale cărui extremităţi deschise sunt susţinute de două flotoare.

1500: Leonardo da Vinci concepe unul din primele aparate autonome de respirat sub apă ale cărui schiţe apar în lucrarea Codex Atlanticus. Aparatul lui da Vinci combina în acelaşi sistem atât alimentarea cu aer cât şi controlul flotabilităţii însă nu există dovezi că ar fi reuşit vreodată să pună în practică acest aparat. (Figura 3).
                                                                                                      
1511: se reeditează lucrarea lui Vegetius De Re Militari în care sunt prezentate câteva gravuri ale unor mijloace de respirat sub apă. Într-una, un scufundător îmbrăcat cu un veşmânt strâmt, respiră într-un burduf plin cu aer, iar în alta un alt scufundător are capul acoperit în întregime cu o glugă fixată ermetic sub braţe. În partea superioară gluga comunică cu suprafaţa, iar extremitatea pluteşte susţinută de o başică umflată cu aer.

1628: Diego de Ufano descrie amănunţit un aparat similar în lucrarea Artilerici.(Figura 5).
                                                                                                  
1667: fizicianul şi chimistul englez Robert Boyle (1628-1691), descoperă pentru prima oară simptomele bolii de decompresie. După decompresia unui şarpe, Boyle observă formarea de bule de aer în ochii şarpelui. Robert Boyle cunoscut mai ales prin lucrările sale despre gaze, descoperă efectele pe care le are presiunea asupra diferitelor volume de gaze şi enunţă în anul 1670 legea compresibilităţii gazelor. De asemenea, Boyle este cel care a descoperit că aerul are greutate. În toate experimentele sale cu gaze, Boyle s-a folosit de pompa pneumatică a lui Van Guericke.

1676: Edme Mariotte (1620-1684), fizician francez completează legea lui Boyle adăugând enunţului "la temperatură constantă", legea devenind Boyle-Mariotte.

1680: fizicianul italian Giovanni Borelli descrie în lucrarea De motu animalium un dispozitiv inventat chiar de el care este considerat a fi strămoşul aparatului autonom. Scafandrul ţine capul într-un vas din metal prevăzut cu o ferestruică iar aerul expirat, înainte de a se reîntoarce în vas, era împrospătat trecând printr-un tub lung din aramă umplut cu apă. Din când în când pentru a nu respira prea mult în vas, scafandrul se ridica la suprafaţă, deschidea două robinete şi suflând elimina aerul viciat printr-un robinet lăsând să intre aer curat prin celălalt. Apoi închidea robinetele şi cobora din nou pe fundul apei. Aceste mişcări ale scafandrului erau uşurate datorită lestului pe care-l purta precum şi datorită unui element al aparatului ce semăna cu o seringă umplută cu aer şi etanşe cu ajutorul căreia scafandrul modifica volumul, obţinând astfel flotabilitate pozitivă sau negativă. În plus,scafandrul putea să-şi pună nişte înotătoare asemănătoare labelor de broască. (Figura 7).
                                                                                                        
1714: Valentini descrie în lucrarea Musei Musearum un scafandru înzestrat cu o bonetă din pânză ceruită şi cu o mască. În vârful acestei bonete prevăzută în partea de jos cu o pânză din bumbac mai groasă ce se strângea etanş în jurul gâtului, era prinsă o trompă lungă din piele cu ajutorul căreia scafandrul se scufunda în locuri adânci şi să rămănă sub apă timp îndelungat. (Figura 9).
                                                                                                        
1771: parizianul Freminet inventează "maşina hidrostatergatică". Aparatul era alcătuit dintr-o rezervă de aer, o cască cu ferestruică şi o îmbrăcăminte din piele etanşe şi solidă. O armătură metalică articulată asigura rezistenţa la presiunea apei lăsând în acelaşi timp scafandrului mai multă libertate a mişcărilor. Aparatul lui Freminet permitea circulaţia continuă a aerului, iar respiraţia se efectua prin intermediul unor foale pe care le purta scafandrul şi care erau puse în mişcare de un resort. Cu acest aparat Freminet a stat timp de mai mult de o oră la adâncimea de 15 metri pe fundul fluviului Sena. (Figura 11).
                                                                                                         
1775: abatele La Chapelle scrie Traité du scafandre în care apare menţionat pentru prima dată termenul scafandru.

1797: inginerul german Karl Heinrich Klingert publică lucrarea Tauchermaschine (Aparat pentru scufundare) în care propune un aparat de respirat sub apă asemănător cu cel al lui Freminet. (Figura 12).
                                                                                                          
1801: fizicianul englez John Dalton (1766-1844) formulează legea presiunilor parţiale ale gazelor ce alcătuiesc un amestec gazos.

1803: fizicianul american Joseph Henry (1797-1878) enunţă legea dizolvării gazelor în lichide.

1808: Brizé-Fradin concepe un aparat autonom de respirat sub apă considerat a fi şi el unul din strămoşii aparatelor autonome moderne. (Figura 13).

1809: germanul Friedrich Von Drieberg inventează un aparat autonom numit “tritonul”. Aparatul era alcătuit dintr-un rezervor cu aer pe care scafandrul îl ţinea în spate şi alimentat cu aer de la suprafaţă printr-un tub. Scafandrul purta pe cap o coroană la care era ataşată o vergea metalică. Prin mişcările capului, vergeaua acţiona o supapă a rezervorului, scafandrul alimentându-se astfel cu aerul comprimat din acesta. (Figura 14).

1825: englezul William James inventează un aparat de respirat sub apă prevăzut cu un recipient cu aer comprimat ce era livrat la debit constant.William James a formulat se asemenea pentru prima oară şi principiul de funcţionare al costumului cu volum constant. Deşi utilizarea acestui aparat autonom era limitată la durate scurte de timp şi adâncimi reduse, este considerat a fi primul aparat autonom de respirat sub apă. (Figura 16).

1825: americanul Charles Condert inventează un aparat autonom ce era compus dintr-un rezervor în formă de potcoavă pe care scafandrul îl purta în zona mijlocului. Aparatul debita un flux continuu de aer în interiorul unei căşti deformabile prin intermediul unui tub din cupru îndoit. Sistemul mai cuprindea şi o supapă pentru umflarea costumului scafandrului. Cu acest aparat, Condert a efectuat câteva scufundări în East River din statul New York înainte de a-şi
pierde viața în anul 1832 datorită crăpării tubului de alimentare cu aer. (Figura 17).

1827: francezul Beaudoin realizează un model propriu al unui aparat autonom care a fost mai puţin utilizat.

1828: Lemaire d'Augerville patentează aparatul "pneumatonautic"care permitea rămânerea sub apă timp de jumătate de oră. Aparatul era alcătuit dintr-o butelie purtată de scafandru pe spate şi un sac respirator prevăzut cu două furtunuri din cupru în formă de spirală acoperite cu pânză impermeabilă şi care se uneau la o mască facială. Scafandrul purta lest ai cărui plumbi erau suspendaţi la înalţimea pieptului. Butelia conţinea o cantitate de 600 litri de aer comprimat la presiunea de 23 bar şi putea fi încărcată cu ajutorul unei pompe manuale. Debitul de aer era reglat de scafandru prin intermediul unui robinet. Un alt robinet situat la partea superioară a aparatului solitar cu primul printr-un furtun interior, permitea comandarea admisiei aerului care era condus la sacul respirator şi apoi la masca facială. Aceasta era prevazută pentru nas cu un dispozitiv din cupru şi cu un strat de mastic în interior pentru a se potrivi la orice configuraţie a feţei. Masca facială acoperea obrajii iar ochii erau protejaţi cu două geamuri mici. Elementul cel mai ingenios al aparatului îl constituia însă o băşică înotătoare aflată sub sacul respirator pe care scafandrul o putea umfla sau dezumfla permiţându-i astfel să înoate pe sub nave. Aparatul "pneumatonautic"a fost experimentat de marina naţională franceză efectuându-se scufundări până la adâncimea de 20 metri cu durata de 30 minute. (Figura 18).

1845: Traussort, profesor de fizică la un liceu din Angers, Franţa, studiază pentru prima oară efectele compresiei aerului asupra organismului uman participând el însuşi la experimente. Rezultatele le publică într-un raport din Buletinul societăţii industriale din Angers.

1860: Benoit Rouquayrol, un inginer de mine inventează "regulatorul pentru curgerea aerului comprimat", piesa principală a aparatului de salvare destinat minerilor. Rouquayrol se asociază cu ofiţerul de marină Auguste Denayrouze pentru a transforma împreună aparatul de salvare într-un aparat de scufundare al cărui brevet este depus în acelaşi an la 14 Aprilie.

1861: francezul Boucquay student la Facultatea din Strasbourg prezintă o teză de doctorat intitulată De l'air comprimé (Despre aerul comprimat), în care descrie efectele compresiei aerului asupra organismului, introducând pentru prima oară noţiunea de decompresie lentă. De asemenea, tot în această teză, el menţionează primul şi exemplul sticlei cu apă gazoasă.

1862: Rouquayrol aduce o inovaţie aparatului de salvare pentru mineri şi anume un muştiuc (piesă bucală) din cauciuc vulcanizat fixat la capătul unei piese metalice.

1864: la 11 Martie apare brevetul variantei perfecţionate a aparatului de respirat sub apă, cu alimentare de la suprafaţă prin intermediul unui furtun din cauciuc şi alimentat de la o pompă (Figura 19). În acelaşi an la 27 Iunie, apare brevetul variantei autonome. Anul urmator, aparatul autonom este dotat cu un fluier avertizor ce anunţa apropiata epuizare a rezervei de aer comprimat, iar în anul 1866 detentorului acestui aparat i se ataşează un prefiltru metalic în formă de stea destinat a opri impurităţile din aerul rezervorului.

1867: inginerul francez Triger, inventatorul chesonului de lucru, observă că accidentele muncitorilor chesonieri numite boala de decompresie sau boala de cheson, se produc atunci când organismul supus unei presiuni mai mari este decomprimat prea repede. Într-un raport publicat în Analele podurilor şi şoselelor, el recomandă ca "dezecluzarea" (decompresia) chesonierilor să se facă pe durata a minim şapte minute, afirmând că în acest mod accidentele vor dispărea în totalitate.

1869: medicul de marină A. Le Roy de Mericourt ce studiase fiziologia scufundărilor în Oceanul Indian şi Marea Mediterană, publică un raport specializat intitulat Consideraţii asupra igienei pescuitorilor de bureţi. El a observat că "tulburările care apar la scafandrii se produc atunci când bulele de aer pătrund în circulaţia cerebrală".

1869: Jules Verne popularizează conceptul de aparat autonom de respirat sub apă în cartea 20 000 de leghe sub mări. Aparatul era purtat de eroii cărţii atunci când se duceau să vâneze în pădurile submarine.


1870: Rouquayrol şi Denayrouze pun la punct un nou dispozitiv pentru aparatul lor,"aeroforul" (Figura 20). Ca şi în modelul anterior, scafandrul purta pe spate în poziţie orizontală un rezervor din oţel ce conţinea o mică cantitate de aer comprimat la presiunea de 40 bar. Din exterior o pompă împingea în rezervor aerul până la această presiune. Între rezervor şi căile respiratorii aerul era destins în regulator, organ de precizie al aeroforului. Pe cele două feţe ale unei membrane acţionau pe o parte presiunea ape, iar pe cealaltă presiunea aerului respirat. Dacă aceasta era inferioară presiunii apei sau atunci când plămânii începeau să fie comprimaţi, membrana se deforma declanşând deschiderea unei supape ce permitea pătrunderea aerului. Atunci când presiunea aerului creştea (în timpul expiraţiei), sau când presiunea apei scădea (în timpul ridicării), supapa se închidea iar excesul de aer era evacuat prin deschiderea unei valve din cauciuc numită "cioc de raţă". Prin acest regulator al aeroforului se realiza în mod automat echilibrul între presiunea apei exercitată la exterior asupra corpului scafandrului şi presiunea aerului la interior în plămânii scafandrului. În acest mod, respiraţia nu necesita efectuarea unui efort deosebit. Aparatul Rouquayrol-Denayrouze în varianta autonomă, corespunde exact ca principiu aparatului autonom de astăzi. Acest aparat putea fi utilizat nu numai autonom dar şi cu alimentare de la suprafaţă de la o pompă prin intermediul unui furtun din cauciuc, cu avantajul unei lungi durate de scufundare dar având inconvenientul unei mari jene in mişcare. Varianta autonomă a acestui "aparat cu presiune joasă" nu oferea o autonomie suficientă de scufundare (mai puţin de 15 minute la adâncimea de 10 metri), însă varianta mult mai perfecţionată care a urmat "aparat respirator cu presiune mare", permitea atingerea adâncimii de 40 metri sau adâncimea de 10 metri şi durata de peste o oră.


1893: Louis Boutan construieşte primul aparat de fotografiat subacvatic cu care face şi primele fotografii la laboratorul de biologie marină Arago din localitatea Banyuls-sur Mer din Franţa. Boutan inventează şi prima sursă subacvatică de lumină pentru fotografiere realizând în anul 1899 primele fotografii subacvatice cu sursă artificială de iluminat. În anul 1900, Boutan scrie prima carte despre fotografia subacvatică La photografie sous-marine (Figura 23).

1912: Apare primul raport Westfalia Maschinenfabrik asupra utilizării amestecurilor azot-oxigen (NITROX) în aparatele autonome de scufundare.

1913: J. E. Williamson realizează primele filmări subacvatice cu ajutorul unui aparat montat într-o cameră sferică.

1923: W.H.Langley realizează primele fotografii subacvatice color la Dry Tortugas.

1925: Yves le Prieur ofiţer în Marina Franceză, pune la punct un aparat autonom de respirat sub apă cu manodetentor,la debit constant ce era alimentat cu aer comprimat dintr-o butelie Michelin. Varianta perfecţionată a acestui aparat, cu mască facială,este aprobată de Marina Franceză în anul 1933 în ciuda slabelor sale performaţe (durata de scufundare de numai 10 minute la adâncimea de 12 metri) datorită pierderii unei mari cantităţi de aer atunci când scafandrul inspira. În anul 1936 le Prieur începe să predea lecţii practice de scufundare cu acest aparat în piscina de la Trocadero din Paris formând cu această ocazie primul club de scufundare numit "Club des plongeurs et de vie sous-marine" (Figura 27).

1930: Louis Le Corlieu crează labele de înot pe care le patentează în anul 1935 mai întâi in Franţa apoi în S.U.A.


1933: un grup de mai mulţi scufundători din S.U.A.,înfiinţează primul club de scufundare în apnee numit "Bottom Scratchers", iar un an mai târziu la Paris mai mulţi scufundători francezi formează primul club din Europa numit "Club des sous-l'eau".

1937: francezul George Comheines crează un aparat autonom de scufundare ce avea ca elemente principale supapa aparatului Rouquayrol-Denayrouze şi butelia cu aer comprimat a aparatului le Prieur. Comheines împreună cu alţi scafandri demonstrează funcţionarea aparatului într-un acvariu la Paris în timpul unei expoziţii internaţionale. Aparatul a fost utilizat şi de Marina Franceză.

1937: Alex Kramarenko brevetează la Nisa vizorul (masca) cu un singur geam. Tot el realizează şi o puşcă pentru vănătoarea subacvatică cu un resort fixat în fundul ţevii acţionat prin compresie.

1938: americanul Guy Gilpatrick scrie cartea The Complete Goggler (Scufundătorul complet) recunoscută ca fiind primul manual de scufundare sportivă.


1938: Maxim Forjot brevetează la Nisa o mască din cauciuc care cuprindea sub acelaşi geam atât ochii cât şi nasul (mască facială). Forjot obţine şi primul brevet pentru un tub respirator, precum şi pentru o puşcă destinată vânătorii subacvatice al cărei resort funcţiona prin extensie. În acelaşi an, George Beuchat realizează un alt model de puşcă la care săgeata era propulsată cu ajutorul a două, trei sau chiar patru praştii din cauciuc numite sandouri. Din acest motiv, lungimea ţevii era mult redusă crescănd astfel precizia.

1939: Alex Kramarenko realizează un tub respirator prevăzut la partea superioară cu o valvă ce împiedica pătrunderea apei.

1939: Hans Haas publică in limba germană  Vânătoarea subacvatică cu harponul şi aparatul de filmat, prima în care se tratează scufundarea în apnee şi autonomă împreună cu fotografia subacvatică. În acelaşi an, Hans Haas realizează şi primul film efectuat în scufundare în apnee intitulat Stalking Underwater.

1942: Hans Haas echipează vasul de cercetări "The Sea Devil" special pentru sufundări autonome cu are comprimat efectuând primele scufundări în Marea Roşie şi Marele Recif de corali din Australia.

1942: Jacques-Yves Cousteau şi Frederic Dumas realizează primul lor film La 18 metri adâncime având ca temă scufundarea în apnee şi vânătoarea subacvatică.

1942: Jaques-Yves Cousteau împreună cu Emile Gagnan, un inginer canadian specialist în detentoare la uzina L'Air Liquide din Paris, concep un detentor inspirat dintr-un regulator construit pentru alimentarea cu gaz de iluminat a motoarelor de automobile, care un an mai târziu este adoptat pentru utilizare sub apă.

1943: detentorul Cousteau-Gagnan eşuează primele teste efectuate în luna Februarie în râul Marne de lângă Paris. Se aduc o serie de modificări cum ar fi fixarea supapei de evacuare a aerului expirat în camera detentorului la acelaşi nivel cu cea de inspiraţie şi punerea unui al doilea furtun separat pentru expiraţie. În acelaşi an în cursul verii şi toamnei, Cousteau împreună cu Philippe Taillez şi Frederic Dumas testează prototipul acestui aparat în Marea Mediterană. Deoarece aparatul se dovedeşte a fi sigur şi deosebit de uşor de utilizat, este folosit şi de către ceilalţi membri ai familiei Cousteau (soţia şi cei doi fii). Se efectuează peste 500 de scufundări testând aparatul încercându-se determinarea limitelor de utilizare. Astfel în luna Octombrie, Dumas atinge adâncimea de 64 de metri. Aparatul suferă o serie de perfecţionări ajungându-se în anul 1945 la renumitul detentor Cousteau-Gagnan, CG-45 (Figura 29). Acesta va fi urmat de alte variante perfecţionate şi anume de detentorul Mistral şi Super Mistral de tipul "detentor dorsal" cu un singur etaj şi apoi de detentorul Acquilon cu două etaje separate. Toate aceste modele au fost produse la firma La Spirotechniques, o subsidiară a L'Air Liquide şi comercializate în Franţa începând cu anul 1946. Aparatul Cousteau-Gagnan stă la baza tuturor aparatelor de respirat cu aer comprimat utilizate în prezent în scufundarea autonomă. În S.U.A.aparatul Cousteau-Gagnan a fost comercializat sub denumirea de Aqualung.

1946: Jacques-Yves Cousteau pune la punct costumul cu volum constant. Fabricat din cauciuc vulcanizat, costumul a fost realizat special pentru scufundări cu durate mari de timp în ape cu temperatură scăzută.


1947: Frederic Dumas stabileşte un nou record de scufundare atingând adâncimea de 93 metri in Marea Mediterană.

1948: sunt importate în S.U.A.primele detentoare Cousteau-Gagnan sub denumirea de Aqualung de către René Bussoz, ginerele lui Cousteau prin firma acestuia "René's Sporting Goods". După plecarea lui Bussoz în Franţa în anul 1953, noua conducere a firmei împreună cu o echipă tehnică de la La Spirotechniques, transformă René's Sporting Goods în U.S.Divers care cu timpul devine unul din principalii producători mondiali de echipament de scufundare.

1949: Dimitri Rebikoff inventează torpila cinematografică sau torpila Rebikoff în scopul uşurării deplasării sub apă a operatorului camerei cinematografice.

1951: americanul E.R.Cross concepe primul detentor cu un singur furtun şi două etaje pe care-l denumeşte "Sport Diver". Detentorul avea la bază aparatul de alimentare cu oxigen al piloţilor de avioane. Sunt fabricate şi alte modele iar ultimul dintre acestea, "Waterlung" produs de firma Sportsways, devine în scurt timp extrem de popular în S.U.A.înlocuind aproape în totalitate detentorul Aqualung cu două furtunuri.

1951: este înfiinţată la Los Angeles revista Skin Diver Magazine de către doi scafandri, Chuck Blakeslee şi Jim Auxier. În scurt timp, revista devine sursa principală de informaţii nu numai pentru scufundătorii în apnee dar şi pentru scafandrii care folosesc aparatul autonom de respirat sub apă, atât în S.U.A.cât şi în alte ţări. În prezent, Skin Diver Magazine este considerată a fi cea mai bună revistă din domeniu.


1951: firma La Spirotechniques introduce un nou robinet pentru butelia de scufundare prevăzut cu rezervă. Rezerva poate fi folosită de scafandru după epuizarea cantităţii de aer comprimat din butelie, pentru ridicare la suprafaţă. În S.U.A.robinetul cu rezervă poartă denumirea de "robinet J", iar cel fără rezervă "robinet K" conform poziţiei pe care o ocupau aceste piese în primul catalog al firmei U.S.Divers apărut în anul 1953.

1952: Jaques-Yves Cousteau, Frederic Dumas şi James Dugan publică Lumea tăcerii, carte în care este arătată invenţia aparatului autonom de respirat sub apă precum şi relatări referitoare la numeroasele scufundări efectuate de autori cu acest aparat. Cartea a devenit extrem de cunoscută în întrega lume determinând numeroşi scufundători în apnee să utilizeze un aparat autonom de respirat sub apă.

1953: se înfiinţează primul club de scufundare din S.U.A. "The Sea Sabres SCUBA Club".

1954: Zale Perry stabileşte primul record feminin de scufundare, atingând adâncimea de 64 metri lângă Catalina Island în California.

1956: un grup de cercetători ai Universităţii din California,folosind neopren (cauciuc sintetic) produs de firma" Rubatex" pentru izolaţia termică a automobilelor, concep primul costum umed de scufundare. Costumul este fabricat apoi de firma "Edco" din California.

1956: americanul Jordan Klein înfiinţează firma "Mako", primul fabricant specializat de compresoare de înaltă presiune pentru încărcarea buteliilor de scufundare. Pentru început el a importat unele piese componente de compresor de la firma Bauer din Germania,producătoare atunci de compresoare industriale.

1956: americanul Ted Nixon introduce steagul de semnalizare pentru scufundare având ca însemn distinctiv o diagonală albă pe fond roşu. Steagul are scopul de a avertiza ambarcaţiunile că sub apă se află scafandrii şi că nu trebuie să se apropie de acel loc. (Figura 30).

1958: "Sherwood Manufactering" din S.U.A.produce primul detentor de scufundare prevăzut cu piston pentru a concura actualele modele care foloseau o membrană pentru destinderea presiunii aerului, conform modelului original Cousteau-Gagnan. Sherwood va fabrica detentoare cu un piston în diferite modele care au fost distribuite de firme de renume cum ar fi U.S.Divers, Voit, Healthways, Swimaster, Scubapro, Nemrod ş.a.unele versiuni ale acestora fiind utilizate şi în prezent.

1959: americanul Frank Scalli pune la punct un program de scufundare în vederea introducerii unor cursuri de instruire în scufundarea autonomă în mai multe colegii şi universităţi de prestigiu din S.U.A.precum Harvard, Massachussettes Institute of Technology, U.S. Military Academy, U.S.Naval Academy. Pe baza acestui program al lui Scalli, organizţia Y.M.C.A.inaugureză în acelaşi an, primul program la nivel naţional de instruire pentru obţinerea brevetului de scafandru sportiv utilizând aparat autonom de respirat sub apă.

1959: ia naştere "Confederaţia Mondială a Activităţilor Subacvatice" (C.M.A.S.). Membri fondatori sunt federaţiile naţionale de specialitate din Belgia, Brazilia, Elveţia, Franţa, Germania (R.F.G.), Grecia, Italia, Iugoslavia, Malta, Marea Britanie, Olanda, Portugalia, Spania şi S.U.A.

1960: se înfiinţează "National Association of Underwater Instructors" (N.A.U.I.) de către Al Tillman şi Neal Hess personalităţi de seamă în dezvoltarea scufundări autonome din S.U.A. Organizaţia N.A.U.I.se dezvoltă continuu devenind prima organizaţie internaţională a scafandrilor sportivi. În prezent, N.A.U.I.este una din cele mai importante la nivel mondial având cel mai mare număr de cluburi afiliate.

1960: firm "Viking Norseman" din Suedia produce primul detentor cu două furtunuri prevăzut cu detentor de rezervă.

1961: francezul Maurice Fenzy brevetează un dispozitiv ce includea un sac gonflabil prevăzut cu o mică butelie din oţel încărcată cu aer comprimat. Dispozitivul devine astfel prima vestă de salvare (tip standard) destinată scafandrilor autonomi şi comercializată sub denumirea "Fenzy".

1961: Ed Riplogle inventează o alarmă audio ce anunţa scafandrul în mod automat de scăderea presiunii aerului din butelie. Dispozitivul este fabricat de Sherwood Manufactering, care cu acest prilej evidenţiază faptul că securitatea în timpul scufundării va constituie una din principalele preocupări ale producătorilor de echipament de scufundare.

1962: elveţianul Hanness Keller folosindu-se de reţete proprii de preparare a amestecurilor respiratorii sintetice, efectuează o scufundare la adâncimea de 300 m.

1963: Gustav dalla Valle un importator şi distribuitor de echipament de scufundare împreună cu Dick Bonin fost scafandru în U.S.Navy, înfiinţează propria firmă producătoare de echipament de scufundare,"Scubapro". De-a lungul anilor,"Scubapro" devine unul din cei mai importanţi producători mondiali, contribuind cu numeroase invenţii şi inovaţii la dezvoltarea aproape a tuturor pieselor echipamentului de scufundare. Dintre acestea pot fi amintite următoarele: robinet cu indicator de presiune, decompresimetru mecanic, etaj II cu clapet aval, consolă pentru instrumente, labe de înot cu canale pentru jet de apă, vizor panoramic, etaj II cu ventil de reglare a debitului, vestă de salvare tip jachetă, manometru submersibil, busolă submersibilă, profundimetru umplut cu ulei, vizor din silicon, profundimetru cu membrană.

1964: apare in România cartea Sportul subacvatic scrisă de Mihai Lefterescu. Lucrarea este prima de acest gen care s-a tipărit la noi şi în care sunt abordate multiple aspecte atât ale scufundării în apnee cât şi ale scufundării autonome cu aer comprimat (echipament, fiziologie, fizică, procedee, accidente de scufundare, pregătire practică, fotografie subacvatică etc).

1964: este lansată în La Paz, Mexic nava "Marilsa" special concepută şi echipată pentru efectuarea în mod organizat de scufundări cu caracter sportiv. Se pun astfel bazele unei noi activităţi de scufundare, turismul subacvatic. În anii următori, turismul subacvatic se va dezvolta în mod impetuos odată cu apariţia de ambarcaţiuni ultramoderne special construite, transportând scafandrii spre cele mai pitoreşti şi îndepărtate zone ale mărilor şi oceanelor.

1965: Al Tilman, unul din fondatorii N.A.U.I.înfiinţează "UNEXSO Diving Resort" în Freeport, Bahamas, primul resort destinat exclusiv scafandrilor. UNEXSO oferea în premieră atât activităţi subacvatice cât şi pentru petrecerea timpului liber.

1966: este fondată în S.U.A."Profesional Association of Underwater Instructors" (P.A.D.I.) de către John Cronin şi Ralph Ericson. P.A.D.I.devine una din cele mai importante organizaţii de profil din lume, având în prezent cel mai mare număr de scafandrii brevetaţi. Anual, pe plan mondial, P.A.D.I.brevetează un număr de 550 000 scafandrii.

1967: firma "Luxfer Cylindres UK" introduce prima butelie de scufundare fabricată din aliaj de aluminiu.


1968: P.A.D.I. introduce brevetul nominal de scafandru cu fotografie pentru a elimina posibilitatea achiziţionării de echipament de scufundare sau încărcării buteliilor de către persoane fără pregătire.

1968: americanii John Gruener şi Neal Watson utilizând un aparat autonom de scufundare cu aer comprimat, ating adâncimea de 133 metri.

1969: se înfiinţează la San Francisco "Sea and Sea Travel", prima agenţie de turism destinată în exclusivitate scafandrilor şi având ca destinaţii în special insulele din Marea Caraibilor ca Bonaire, Cuzumel sau Grand Cayman.

1970: medicul Morgan Wells începe mai multe experimente în cadrul "National Oceanic and Atmospheric Administration" (N.O.A.A.) pentru utilizarea amestecurilor azot-oxigen (NITROX) în timpul efectuării scufundărilor autonome cu caracter civil. Aceste experimente au avut la bază numeroase alte teste anterioare efectuate de către U.S.Navy începând cu anul 1943.

1970: se înfiinţează organizaţia "Scuba Shools International" (S.S.I.).

1975: este susţinut în cadrul P.A.D.I.primul curs pentru pregătirea instructorilor de scufundare.

1976: Jaques Mayol coboară în apnee până la adâncimea de 100 m.

1978: N.O.A.A.publică tabelele de decompresie "NOAA NITROX I"(68%N2/32%O2), iar în anul 1990 "NOAA NITROX II"(36%O2) destinate efectuării de scufundări cu caracter civil.

1983: este introdus "Orca Edge", primul calculator de scufundare bazat pe algoritm Buhlmann. Calculatorul putea să monitorizeze scufundările şi să calculeze timpii de scufundare sub curba de securitate, precum şi limitele de adâncime. În anii următori apar numeroase alte modele de calculatoare de scufundare din ce în ce mai perfecţionate şi complexe, anunţând o nouă eră pentru instrumentele de scufundare. Sunt elaborate tabelele de scufundare la altitudine Bühlmann-700 şi Bühlmann-1500 pentru scufundări până la altitudinea de 700 m respectiv 1500 m.

1983: apare lucrarea Decompression-Decompression Sickness  a lui Alfred Buhlmann care începând cu anul 1959 efectuează o serie lungă de teste
 în cadrul laboratorului de fiziologie hiperbară al Spitalului Universitar din Zurich. Lucrarea este considerată a fi cea mai completă din domeniu şi va sta la  baza  calcului algoritmic al tuturor calculatoarelor de scufundare.

1983: Jaques Mayol stabileşte un nou record de scufundare liberă, 105 m, fiind primul om ce reuşeşte să depăşească bariera celor 100 m.

1996: este atinsă adâncimea de 110 m în scufundarea liberă de către Umberto Pelizzari. (Figura 37).

în prezent: scufundarea autonomă sportivă continuă să se dezvolte în special în cadrul unor activităţi ca fotografia, filmarea şi turismul subacvatic. Apar numeroase cărţi şi reviste de specialitate, iar echipamentul de scufundare cunoaşte o mare diversificare de stiluri, culori şi modele ce atrag numeroşi noi practicanţi. Sunt adoptate din scufundarea profesionistă şi militară noi tehnologii cum ar fi comunicaţiile ultrason, măştile faciale şi amestecurile binare de heliu-oxigen (HELIOX) sau ternare de heliu-oxigen-azot pentru a fi utilizate cu aparate autonome ce funcţionează în circuit semiînchis sau închis. Astfel, firma Dräger introduce primul aparat cu circuit semiînchis "Atlantis 1" (Figura 38) destinat scufundărilor cu caracter civil, urmat apoi de aparatele "Dolphin" şi "Dräger Ray". Apar numeroşi alţi producători, iar aparate precum Halcyon, MK 5P, Phibian, Prism Topaz, CCR 2000, Buddy Inspiration, Azimuth ş.a., sunt concepute special atât pentru scufundări cu caracter sportiv cât şi ştiinţific sau pentru explorarea peşterilor inundate (Figura 39). În această perioadă se remarcă totodată o continuă îmbunătăţire a confortului, durabilităţii şi eficienţei echipamentului de scufundare precum şi a proceselor de pregătire, educaţie, antrenament, siguranţa scufundărilor şi protecţia mediului subacvatic.  DICŢIONAR DE TERMENI UTILIZAŢI ÎN SCUFUNDARE
  DICŢIONAR POLIGLOT DE TERMENI UTILIZAŢI ÎN SCUFUNDARE
  
PRINCIPALELE TIPURI DE APARATE DE RESPIRAT SUB APĂ ADRESE WEB
               


                   
                    Organizaţii


                    AIDA (Asociation pour le Development de l'Apnée) - http:www.aida-international.org
                    BSAC (British Sub-Aqua Club) - http://www.bsac.com
                    CMAS (Confederation Mondiale des Activitee Soubaqvatiques) - http://www.cmas.org
                    COUSTEAU SOCIETYhttp://www.cousteau.org
                    DAN (Divers Alert Network) - http://www.diversalertnetwork.org
                    DEMA (Diving Equipment and Marketing Association) - http://www.dema.org
                    DRI (Dive Rescue International) - http://www.diverescueintl.com
                    ESDA (Emergency Services Diving Association) - http://www.vaxxine.com/nrpswed/esda.htm
                    EURO DIVERS - http://www.euro-divers.com
                    FFESSM (Fédération Française d'Etudes et Sports Sous-Marins) - http://www.ffessm.fr
                    FSSS (Federation Suisse de Sport Subaquatiques - htttp://www.fsss.ch
                    IANTD (International Association of Nitrox and Technical Divers) - http://www.iantd.com
                    IDA (International Diving Association) - http://www.idaww.com
                    NAUI (National Association of Underwater Instructors) - http://www.naui.org

                    PADI (Professional Association of Diving Instructors) - http://www.padi.com
                    SSI (Scuba Schools International) - http://www.ssiusa.com
                    Scuba Publications - http://www.scuba-publications.com
                    TDI (Technical Diving International) - http://www.tdiusa.com
                    TSA (Trimix Scuba Association) - http://www.tsaeurope.com
                    WASI (World Association of Scuba Instructors) - http://www.divewasi.com
                    YMCA (Young Men's Christian Association) - http://www.ymcascuba.org

                                                                    

                       
                    Producători de echipament de scufundare

                   Apollo - http://www.apollo-sports.com
                   Aqua Lung - http://www.aqualung.com
                   Bauer - http://www.bauercomp.com
                   Beuchat - http://www.beuchatdiving.com
                   Camaro - http://www.camaro.at
                   Casio - http://www.casio.com
                   Coltri Sub - http://www.coltrisub.it
                   Comp Air - http://www.compair.com
                   Cressi Sub - http://www.cressi-sub.it
                   Dacor - http://www.divedacor.com
                   Dräger - http://www.draeger.com;http://www.draeger-safety.com
                   Dui - http://www.dui-online.com
                   Esclapez / Imersion - http://www.imersion.com
                   Faber - http://www.faber-italy.com
                   Harvey
's - http://www.harveys-divesuits.com
                   Henderson - http://www.hendersonusa.com
                   Ikelite - http://www.ikelite.com
                   Interspiro - http://www.interspiro.com
                   Kowalsky - http://www.taucherlampen.de
                   Luxfer - http://www.luxfercylinders.com
                   Mares - http://www.mares.com
                   Nikon - http://www.nikon.com
                   O.M.E.R.Technosport- http://www.spearfishing.com/omer
                   Ocean Quest - http://www.oceanquestusa.com
                   Ocean Technology Systems - http://www.oceantechnologysystems.com
                   Oceanic - http://www.oceanicworldwide.com
                   Parkway - http://www.parkwayscuba.com
                   Picasso Sub - http://www.picassoamerica.com
                   Poseidon - http://www.poseidon.se
                   Scubapro - http://www.scubapro.com
                   Sea & Sea - http://www.seaandsea.com
                   Sea Quest - http://www.sea-quest.com
                   Seac Sub - http://www.seacsub.it
                   Seeman Sub - http://www.seemannsub.com
                   Scherwood - http://www.sherwoodscuba.com
                   Sporasub - http://www.sporasub.fr
                   Subacqua - http://www.subacqua.es
                   Suunto - http://www.suunto.fi
                   Tabata/Tusa - http://www.tusa.net
                   Tecnomar - http://www.tecnomar.es
                   Underwater Kinetics - http://www.uwkinetics.com
                   U.S.Divers - http://www.usdivers.com
                   Uwatec - http://www.uwatec.com
                   Viking - http://www.trelleborg.com/protective
                   Zeagle - http://www.zeagle.com


                   Distribuitori

                   2ndHandScuba - http://www.2ndhandscuba.com
                   Bayeux Marine - http://www.chez.com/bayeuxmarin
                   Deep Six Watersports - http://www.deepsixintl.com
                   Dive Store - http://www.tauchversand.com
                   Divers Discount Supply - http://www.diversdiscount.com
                   Divers Outlet - http://www.diversoutlet.com
                   Divers Supply - http://www.divers-supply.com
                   Ebay - http://www.ebay.com
                   MegaSport - http://www.mega-sport.com
                   On Line Scuba - http://www.onlinescuba.com
                   Open Sea - http://www.opensea.ru
                   Scuba Depot - http://www.scubacatalog.com
                  
                  

                   Reviste on line ( click aici pentru lista completă)

                   Apnea - http://www.apnea.fr
                   Aqua Quest - http://www.aquaquest.com
                   Asian Diver - http://www.asian-diver.com
                   California Diving Newshttp://www.saintbrendan.com
                   Calipso Log - http://www.cousteau.org
                   Dive Chronicles - http://www.divechronicles.com
                   Dive Girl Magazine - http://www.divegirl.com
                   Dive Training - http://www.dtmag.com
                   Divemaster - http://www.divemaster.de
                   Diver - http://www.divernet.com
                   Divers Magazine - http://www.diversmag.com
                   Diving A Fondo - http://www.divingafondo.com
                   DYK - http://www.dyk.vip-media.se
                   Eurodiver- http://www.eurodiver-tauchzeitschrift.de
                   Freediving - http://www.freediving-mag.com
                   Info Plongee - http://www.info-plongee.com
                   International Journal Of
                   Nautical Archeology
- http://www.nasportsmouth.org.uk
                   Mondo Sommerso - http://www.edolimpia.it
                   Nitrox Diver - http://www.iantd.com

                   Plongee Magazine - http://www.plongee-mag.net
                   Oceans - http://www.oceans.fr
                   Octonys - http://www.octopus.ru
                   Octopus - http://www.octopus-fr.com
                   Plongeur International - http://www.plongeursinternational.com
                   Shark Diver Magazine - http://www.sharkdivermag.com
                   Shipwrecks - http://www.geocities.com/shipwrecks_magazine
                   Skin Diver - http://www.skin-diver.com
                   Spearfishing - http://www.spearfishingmagazine.com
                   Sport Diver Magazine - http://www.sportsdivermag.com
                   Sporttaucher - http://www.vdst.de
                   Subaqua - http://www.ffessm.fr
                   Tauchen - http://www.jahr-tsv.de
                   Tauchsport - http://www.tauchsport.net
                   Undersea Review - http://www.undersea.ru
                   Underwater - http://www.underwater.com
                   Underwater Speleology - http://www.nsscds.com

                   Unterwasserhttp://www.unterwasser.de

                                 

Alte adrese web

 

                    Medicină hiperbară

                    Diving Medicine Online - http://scuba-doc.com/
                    Divers Alert Network - http://www.diversalertnetwork.org
                    ENT Online - http://www.ent-consult.com
                    HBOT - http://www.hbot.com
                    International Society of Aquatic Medicine - http://www.divingdocs.com
                    UHMS - http://www.uhms.org


                    Forum de discuţii

                    Scubaboard - http://www.scubaboard.com
                    news:rec.scuba
                    news:rec.scuba.equipment
                    news:rec.scuba.locations
                    news:bit.litserv.scuba-1
                    news:fr.rec.plongee
                    news:it.hobby.scuba

                    Software

                    Atlantis@Home - http://dg8fz.dyndns.org/~karl/dg8fz/dive/english/software.htm#Software
                    about.com - http://scuba.about.com
                    directory.google.com - http://directory.google.com/Top/Shopping/Sports/Software/Scuba_Diving

                    Jocuri

                    glug_glug - http://absolutist.com/online/glug_glug/

           index