index

SCUFUNDAREA SPORTIVĂ ÎN ROMÂNIA


SCURTĂ ISTORIE A SCUFUNDĂRII SPORTIVE ÎN ROMÂNIA

           În ţara noastră datorită condiţiilor social-economice existente în trecut, activitatea de scufundare sportivă este mai puţin bogată în evenimente. Cele care au fost consemnate sunt redate în continuare.

1956: încep să se înfiinţeze în cadrul unor filiale A. V. S. A. P. mai multe cercuri de scufundători în mare parte dotaţi cu echipamente de construcţie proprie. În perioada care a urmat se dezvoltă în special vânătoarea subacvatică cu arbalete în lacuri de munte, Delta Dunării şi pe litoral.

1960: sunt importate unele echipamente de scufundare autonomă de provenienţă sovietică. În felul acesta, scufundarea autonomă câştigă din ce în ce mai mulţi practicanţi. Sunt publicate de asemenea o serie de cărţi, reviste şi articole de specialitate care au condus la popularizarea şi ridicarea nivelului general de cunoştinţe.

1962: este realizat primul film subacvatic românesc Scoicile n-au vorbit niciodată de către regizorul Sergiu Nicolaescu, care cu acest prilej devine şi primul operator subacvatic din România.

1964: apare in România cartea Sportul subacvatic scrisă de Mihai Lefterescu. Lucrarea este prima de acest gen care s-a tipărit la noi şi în care sunt abordate multiple aspecte atât ale scufundării în apnee cât şi ale scufundării autonome cu aer comprimat (echipament, fiziologie, fizică, procedee, accidente de scufundare, pregătire practică, fotografie subacvatică etc). (Figura 40).

1967: cercetarea arheologică subacvatică în România a căpătat un caracter organizat odată cu investigaţiile întreprinse în presupusa zonă a anticului port Callatis (Mangalia de astăzi) de grupul de scafandri arheologi condus de căpitanul-locotenent de marină Constantin Scarlat. În perioada 1968-1969 a întreprins observaţii asupra părţii scufundate a cetăţii Tomis. Rezultat al muncii de excepţie a grupuluide scafandri-arheologi condus de Constantin Scarlat, în 1973 s-a deschis pentru public la Muzeul Marinei Române din Constanţa prima secţie de cercetări subacvatice din ţara noastră la baza căreia s-a aflat exploatarea zonelor subacvatice din Marea Neagră. Secţia s-a organizat în 3 săli ale muzeului şi a scos în evidenţă noile ramuri ale ştiinţei apărute ca urmare a cercetării adâncurilor prin observarea directă sub apă: geografia reliefului submarin, biologia submarină, geologia submarină, arheologia submarină, navigaţia submarină şi topografia submarină. Având scopuri de cercetare ştiinţifică în mediul submarin, acest sector s-a adresat marelui public, dar se situează şi ca punct de documentare ştinţifică a studenţilor de la Institutul de marină şi a elevilor Liceului de Marină şi Şcoala de Maiştri de Marină, pentru toţi care doreau să cunoască realizările şi perspectivele activităţii submarine în Marea Neagră. Pentru cunoaşterea mediului submarin, a condiţiilor care fac parte din specificul Mării Negre au fost prezentate echipamente de scufundare, indicaţii şi reguli de lucru sub apă.

1977: este consemnată vizita comandantului Cousteau şi a navei Calypso la Constanţa.

1982: Laboratorul Hiperbar de pe lângă Centrul de Scafandri din Constanţa, elaborează Tabelele de decompresie cu aer LH-82, pentru scufundări cu aer până la 60 m adâncime.


 CĂRŢI DE SCUFUNDARE SPORTIVĂ

Aron Petru, Mircea Degeratu, Sergiu Ioniţă: Ghidul scafandrului autonom 

 Editura OLIMP-PRESS, Bucureşti, 1992                                                               Mircea Degeratu, Aron Petru, Sergiu Ioniţă: Manualul Scafandrului 
                                                             Editura PER OMNES ARTES, Bucureşti, 1999, ISBN 973-97916-5-4

              Mircea Degeratu, Aron Petru, Ştefan Georgescu: Aparate de respirat sub apă
                            Editura MATRIX ROM, Bucureşti, 2004, ISBN 973-685-558-9
              Publicarea lucrării a fost finanţată de către DRÄGER SAFETY ROMANIA S.R.L.
    
                                                                          Cuprins

  
 
Date despre autorii acestor cărţi:

Dr. ing. Mircea Degeratu:
- profesor universitar la catedra de Hidraulică şi Proctecţia Mediului din Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti;
- profesor invitat la Universitatea Bucureşti şi la Universitatea Paris XII;
- membru titular al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România;
- consultant oficial al Centrului de Scafandri Constanţa din cadrul Forţelor Navale în probleme de Hidraulică hiperbară

Dr. ing. Aron Petru:
- doctor în Hidraulică hiperbară (la UTCB);
- director al firmei de intervenţii submarine S.C.TEHYS-PRO S.R.L din Constanţa;
- căpitan-comandor la Centrul de Scafandri Constanţa (până în 1993);
- şef al Laboratorului Hiperbar şi al Secţiei de cercetare-proiectare "Pătrunderea Omului sub Apă" (până în 1993);
 
Dr. Ştefan Georgescu:
- doctor în Ştiinţe Militare;
- Comandor la Centrul de Scafandri Constanţa din cadrul Forţelor Navale;
- comandant de navă pentru scufundări de mare adâncime;
- comandant de unitate de scafandri şi actualmente ofiţer instructor la centrul regional NATO/PfP din cadrul Universităţii Naţionale de Apărare.

Sergiu Ioniţă:
- scafandru profesionist, brevetat în S.U.A., la şcoala Professional Diving School of New York;
- specializat în scufundarea de adâncime la şcoala Commercial Diving Institute of New York;
- angajat al unor firme de intervenţii submarine de prestigiu din S.U.A.: Oceaneering Int., Brundette Diving, American Oilfield Diving şi Martech Int., specializate în intevenţii submarine la instalaţiile offshore din Golful  Mexic
  
    Alte cărţi de scufundare apărute în România

    *** Manualul scafandrierului.
Ministerul de resboiu. Direcţia Marinei. Imprimeria statului, 1898
    Cristian Lascu, Şerban Sârbu : Peşteri scufundate. Ed. Academiei R. S. R., Bucureşti, 1987
    Dinu Dumitru, Vlad Constantin : Intervenţii subacvatice. Ed. Tehnică, Bucureşti, 1982
    Dinu Dumitru, Vlad Constantin : Scafandri şi vehicule subacvatice. Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică,     Bucureşti, 1986
    Lefterescu Mihai : Oameni în adâncurile mării. Ed. Albatros, Bucureşti, 1970
    Lefterescu Mihai : Sportul subacvatic. Ed. U. C. F. S., Bucureşti, 1964
    Marinescu Alexandru : Cuceritori ai adâncurilor, Jaques -Yves Cousteau. Ed. Ion Creangă, Bucureşti,  1980
    Năstăsescu Gheorghe : Omul sub apă şi la altitudine. Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1980
    Scarlat Constantin : Călătorie în adâncuri. Ed. Militară, Bucureşti, 1989
    Scarlat Constantin : Itinerare subacvatice de la Istru la Pontul Euxin. Ed. Sport - Turism, Bucureşti, 1988
    Scarlat Constantin : Ţărmul nevăzut al Mării Negre. Ed. Militară, Bucureşti, 1982


 


LEGISLAŢIE ŞI STANDARDE
 
Legislaţie aferentă activităţii de scufundare sportivă
Legea 107 (Monitorul Oficial nr.244/1996): Legea apelor;

Legea 69: (Monitorul Oficial nr.200/2000): Legea educaţiei fizice şi sportului;

Ordin nr.13
(Monitorul Oficial nr.72/2002): Aprobarea listei cuprinzând standardele române care adoptă standardele europene    armonizate referitoare la recipientele simple sub presiune;

H.G. nr. 752 (Monitorul Oficial nr.622/2002): Stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a echipamentelor sub presiune;

H.G. nr. 454 (Monitorul Oficial nr.290/2003): Stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a recipientelor simple sub presiune;

H.G. nr. 584 (Monitorul Oficial nr.404/2004): Stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a echipamentelor sub presiune

Standarde specifice activităţii de scufundare sportivă

STAS 3428-62: Compresoare de aer cu piston. Parametri principali;

STAS 5189-69: Marcarea prin culoare a recipientelor transportabile încărcate cu gaze tehnice sub presiune;

STAS 9936/1-75: Butelii încărcate cu gaze medicinale sub presiune. Marcare;

STAS 7099-77: Compresoare de aer cu piston. Condiţii generale;

STAS 2961-82: Oxigen medicinal;

SR EN 286-1:1998: Recipiente sub presiune, simple, nesupuse la flacără, destinate să conţină aer şi azot – Partea 1: Recipiente sub presiune pentru utilizări generale;

SR EN 837-1:1998/AC:2003:  Manometre. Partea 1: Manometre cu tub Burdon. Dimensiuni, caracteristici metrologice, condiţii tehnice şi încercări.

BS EN 12021:1999: Compressed air for breathing apparatus (înlocuieşte DIN 31889)

SR EN 250 : 2003: Aparate respiratorii. Aparate de scufundare cu aer comprimat şi circuit deschis. Cerinţe, încercări, marcare.
Adrese web


Organizaţii, cluburi, distribuitori
de echipament de scufundare

Amphora P.D.A. Tour , Str. Voineasa Nr. 16...20, Sector 3, Bucureşti
Carpatica Dive Center
- http://www.diving.ro
Club Scuba.ro - http://www.scuba.ro
Gipo Pescar - http://www.gipo.ro
Heidi Dive Center - http://www.heididivecenter.ro
Respiro - http://www.respirodiving.ro
http://www.divingdelphi.ro
http://www.rhp.ro/scuba
http://www.speologie.ro


Barocamere

Centrul de Scafandri Constanţa, Bulevardul 1 Mai, nr. 2, Constanţa.
Întreprinderea Electrocentrale Drobeta Turnu-Severin, Poţile de Fier I, Comuna Halânga.
Întreprinderea Electrocentrale Râmnicu-Vâlcea, str. Fabricii nr. 3.
Firma TETHYS-PRO SRL, Constanţa.
Firma ONACVA SRL, Constanţa.

            index